OKR'lerinizi mi yazıyorsunuz? OKR örneklerine göz atın!

EN

ES

OKR

Uzaktan çalışan ekiplerle iş birliği günümüzde giderek daha önemli hale geliyor. Yeni normalle birlikte, birçok şirket uzaktan çalışmayı bir seçenek olarak sunmaya başladı. Bu durumda, ekipler arasındaki iş birliği, verimlilik ve etkinlik açısından daha önemli hale geldi.
İş dünyası daha karmaşık hale geldikçe, geleneksel hedef belirleme yöntemleri başarıya ulaşmak için yeterince etkili olmayabilir. OKR, özellikle son yıllarda yaygın bir popülerlik kazanmış olan sonuç odaklı bir hedef belirleme çerçevesidir.
OKR, hedef belirleme ve performans ölçümü için popüler bir yöntemdir. OKR yalnızca teknoloji sektöründe değil, tüm sektörlerde kullanılabilir. Bu makalede, OKR'nin ne olduğu ve tüm sektörlere nasıl uyarlandığı hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.
Günümüzde, birçok şirket performans yönetiminde "hedef yönetimi" yaklaşımını benimsemekte ve bu yaklaşımın bir türü olan "OKR" popüler bir seçenek haline gelmektedir. OKR, hedeflerin açık ve ölçülebilir bir şekilde belirlenmesi ve çalışanların bu hedeflere ulaşmak için belirli eylemler alması gerektiği bir sistemdir.
OKR sistemi ile ilgili en sık duyduğumuz söylemlerden biri “OKR’lerin ücret ve primle asla doğrudan bağlanmaması gerekliliği”. Gerçekten de, en iyi uygulamalara baktığımızda, uzmanların görüşleri ya da öne çıkan kitaplar araştırıldığında hepsi aynı sonuca varıyor.