OKR'lerinizi mi yazıyorsunuz? OKR örneklerine göz atın!

EN

ES

HR Tech Alanıdaki Yeni Dijital Çözümler Sürekli Odağımızda Olacak

Emre Gavas
Compensation & Benefits, HR Analytics and Organizational Design Manager at Eti

Güncel performans yönetimi yaklaşımınızı nasıl özetleyebilirsiniz?

Performans yönetimimiz hedef belirleme, ara dönem değerlendirmesi ve yıl sonu değerlendirmesi adımlarından oluşur. Bununla birlikte yılın tamamında uyguladığımız, tüm çalışanlarımızın birbirlerinden geri bildirim isteyebildikleri feedback yaklaşımımız da performans yönetimimizi destekler.

Hedef belirleme adımı stratejik planımız, yılın bütçeleri ve şirket hedef kartımızın oluşması ile birlikte başlar. Hedeflerimiz yukarıdan aşağı doğru indirgenirken, bölümlerin birlikte üstlenecekleri ortak hedefler, bireysel hedefler ve yetkinlik hedefleri belirlenir. Eti’de tüm çalışma arkadaşlarımızın bireysel hedef kartları bulunur ve bu süreç şirketimizde yoğun bir iletişim ve koordinasyon ile tamamlanır.

Ara dönem değerlendirme adımını ise belirli bir dönemde yapısal olarak gerçekleştiriyoruz. Bu dönem, şirketimizdeki dijital altyapılar aracılığıyla tüm çalışma arkadaşlarımızın hedeflerindeki gidişatı takip edebilmelerine olanak sağlar. Bu dönemde tüm hedeflerimiz için hızlı bir değerlendirme yapılır ve gerekli durumlarda hedef revizyonları gerçekleştirilir. Yıl sonu değerlendirmelerinde de bu sonuçlar göz önünde bulundurulur. 

Yıl sonu değerlendirme adımına gelindiğinde, bütçe ve şirket hedef kartı gerçekleşme oranları ışığında tüm hedefler değerlendirilir. Yetkinlik hedeflerinin de değerlendirilmesi sonrasında hedef kartları kapatılır. Kalibrasyon aşamasının da tamamlanması ile birlikte final performans puanları oluşur.

Performans yönetim sisteminizin temel tasarım prensipleri nelerdir?

Eti’de uygulamaya aldığımız tüm politika, model ve süreçleri beş temel tasarım prensibi üzerinde kurgulamaktayız. Performans yönetim modelimiz de benzer şekilde bu prensipler çerçevesinde şekillenmekte:

Strateji: Performans yönetimimiz doğası itibariyle şirketimizin stratejilerini gerçekleştirmesinde önemli araçlardan bir tanesidir. Süreç stratejik planlarımız ve bütçelerimiz ile başlar ve tamamlanır.

Global Eti performans modelimiz: Türkiye’de yer alan Eti Gıda ve Eti Makine şirketlerimiz ile birlikte Eti Romanya ve Eti Polonya organizasyonlarıyla da aynı dönemde ve aynı şekilde olmak üzere ortak olarak uygulanmaktadır.

Dijital çözümler ile uygulama: Performans modelimizin içinde barındırdığı tüm süreçler dijital platformlar üzerine akmaktadır. Performans yönetimi ve sürekli geri bildirim modülleri bu süreçteki ana dijital alt yapımızı oluşturur.

Sürekli iyileştirilen yaklaşımlar: Performans yönetimi yaklaşımımızı her dönemden sonra mutlaka iyileştirmeler ile devreye alıyoruz. 2020 yılında yetkinlik hedeflerini dahil ettiğimiz yaklaşımımızı uyguladıktan sonra, 2021 yılında uyguladığımız dijital altyapı iyileştirmeleri sonrası sistemi daha kullanıcı dostu ve etkin bir noktaya taşıdık. 

Açık iletişimi önemseyici tavrımız: Tüm çalışanlarımız iş modelimizi tüm detayları ile anlatan içeriklere diledikleri an ulaşabilir.

Yakın gelecekte HR-Tech dünyasından Eti Grup’a aktarmayı düşündüğünüz yeni öğeler var mı?

Dijital çözümlerin Eti’deki temel tasarım prensiplerimizden biri olması sebebiyle yeni dijital çözümler sürekli olarak odak noktalarımızda kalacak. Performans yönetimi modelimiz özelinde bir sonraki dijital altyapı çözümü olarak, hedeflerimizi Eti’deki farklı kontrol panellerinde yer alan sonuçlar ile entegre etme arzusundayız. Böylece tüm çalışanlarımız performans yönetimi modülü üzerinden performans sonuçlarını istediği zaman görüntüleyebilecek. Ayrıca yıl içi gidişatı ve yıl sonu kapanış tahminlerini izleyip iş önceliklerini daha rahat bir şekilde belirleyebilecek.

Pandemi sonrası çalışma koşullarınız ve performans yönetim metotlarınız hakkında nasıl planlarınız var?

Eti olarak pandemi ile birlikte iş sürekliliğimizi sağlayacak ilk önlemleri aldıktan ve tamamladıktan sonra pandemi sonrası yeni dönemin hazırlıklarına başladık. Şu sıralar, gündemimizde yer alan ana çalışma modelinin şirketimizdeki tüm süreçler üzerindeki etkilerini analiz ediyoruz. 

Bu bağlamda performans yönetim yaklaşımımızda da revizyonlar planlıyoruz. Şu an için öngördüğümüz en önemli değişiklik, yılın ortasında bir kez gerçekleştirdiğimiz ara dönem değerlendirmesinin haricinde iki gözden geçirme dönemini de yaklaşımımıza entegre etmek olacak.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir

Performans Yönetim Sistemi Neleri İçermelidir?

İş yerinde yaptığınız en küçük hareketimizin bile imkânsız olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? İletişim kurmak, bir araya gelmek, sarılmak, el sıkışmak- yaptığımız her şey! Artık herkesin farkında olduğu gibi, mesafeler zor. Ancak bilmemiz gereken bir başka şey ise: her gecenin bir gündüzü olduğu.

OKR Sistemlerinde Hedef ve Performans Değerlendirme

OKR sistemi ile ilgili en sık duyduğumuz söylemlerden biri “OKR’lerin ücret ve primle asla doğrudan bağlanmaması gerekliliği”. Gerçekten de, en iyi uygulamalara baktığımızda, uzmanların görüşleri ya da öne çıkan kitaplar araştırıldığında hepsi aynı sonuca varıyor.