OKR'lerinizi mi yazıyorsunuz? OKR örneklerine göz atın!

EN

ES

OKR Çerçevesini Anlamak: OKR Piramidi

Her organizasyonun bir “misyon”u olmalıdır ve bu organizasyon içindeki her ekip için bir amaç haline gelmelidir. Bu, temel amacı, organizasyonun varoluş nedenini açıklar. Misyonun ardından vizyon gelir. “Vizyon”, organizasyonun belki 10 yıl sonra ne olmayı planladığına dair somut bir açıklamadır. 

Organizasyonlar, kendilerini rakiplerinden farklı kılmak için “yapacakları seçimler ve benimseyecekleri öncelikler” gibi belirli bir “strateji” oluşturarak vizyonları ve misyonları için çalışırlar. OKR ise tam bu noktada devreye girer. “OKR” kısaca, organizasyonun stratejisinin ölçüldüğü ve izlendiği mekanizmadır. Gelin, OKR piramidi ile konuyu yakından inceleyelim.

Misyon Nedir? 

Misyonunuz organizasyonunuzu yönlendirir. Yaptığınız işin özüdür ve misyonunuzdan hedefleriniz gelir. Aynı zamanda şirketinizin kültürünü de şekillendirir. Misyonunuz, organizasyonunuzun varoluş nedeninin kısa ve öz bir açıklamasıdır.  

Vizyon Nedir? 

Vizyonunuz şirkete yön verir. Amacı sağlayan işin geleceğidir. Vizyon ifadesi, ne olmak istediğinizle ilgilidir ve istek uyandırır. 

Strateji Nedir? 

Bir organizasyonel strateji, bir şirketin ticari faaliyetlerini desteklemek için kaynaklarını nasıl kullanmayı planladığını belirten uzun vadeli bir plandır. Bir şirketin hedeflerine nasıl ulaşabileceği konusunda rehberlik eder. Şirketler, hedeflerine ulaşmalarına ve stratejik planlar geliştirmelerine yardımcı olmak için bu stratejileri kullanır. 

Objectives Nedir? 

Bir Objective (Hedef) basitçe elde edilmek istenen şeydir. Tanım olarak, hedefler somut, eylem odaklı ve (ilham vericidir. Düzgün bir şekilde tasarlanıp uygulandığında, organizasyona netlike sağlarlar ve misyona hizmet ederler. 

Key Results Nedir? 

Key Results (Anahtar Sonuçlar) hedefe nasıl ulaştığımızı ölçer ve izler. Etkili KR’ler belirli, zamana bağlı ve gerçekçidir. Hepsinden önemlisi, ölçülebilir ve doğrulanabilir olmalıdırlar. Dikkat etmeniz gereken anahtar sonuçlarda şüpheye yer olmamasıdır. Belirlenen sürenin sonunda, genellikle üç ayda bir, düzenli bir kontrol yapmalı ve anahtar sonuçların yerine getirilip getirilmediğini izlemeniz gerekir. 

Twiser, OKR Yazılımı ile Performans Yönetiminizi Geliştirmenize Nasıl Yardımcı Olabilir? 

Twiser, insan odaklı OKR ve performans yönetimi çözümü ile organizasyon içinde esnekliği sağlar ve çalışma ortamındaki değişen koşullara, şirket stratejilerine kolayca uyarlanabilir. 25 ülkede 12 sektörde 80 binden fazla kullanıcı tarafından başarıyls uygulanmaktadır.  

Twiser’ın üç adımlı “En Uygun OKR Çözümü” şunları içerir:  

  • Şirketinizin kültürünü, ihtiyaçlarını ve beklentilerini değerlendirmek 
  • Organizasyonunuza uygun en iyi çözümü tasarlamak 
  • Tüm yolculuk boyunca koçlarımız ve müşteri başarı ekibimizle sizi desteklemek 

Twiser, net ve uyumlu OKR’ler (Hedefler ve Temel Sonuçlar) belirleyerek, ilerlemeyi takip ederek, 1:1’ler düzenleyerek, geri bildirim sağlayarak ve iş arkadaşlarınızın yetkinliklerini ve performansını değerlendirirken şirketiniz genelinde şeffaf iletişim kurarak misyonunuzu gerçekleştirmenizi sağlar.  

Twiser’ın sunduğu bu çözüm, organizasyonunuzun küçük ya da büyük ölçekli olması fark etmeksizin strateji yürütmeyi ve performans yönetimini geliştirmek isteyen tüm şirketler için idealdir.  

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir

Performans Yönetim Sistemi Neleri İçermelidir?

İş yerinde yaptığınız en küçük hareketimizin bile imkânsız olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? İletişim kurmak, bir araya gelmek, sarılmak, el sıkışmak- yaptığımız her şey! Artık herkesin farkında olduğu gibi, mesafeler zor. Ancak bilmemiz gereken bir başka şey ise: her gecenin bir gündüzü olduğu.

OKR Sistemlerinde Hedef ve Performans Değerlendirme

OKR sistemi ile ilgili en sık duyduğumuz söylemlerden biri “OKR’lerin ücret ve primle asla doğrudan bağlanmaması gerekliliği”. Gerçekten de, en iyi uygulamalara baktığımızda, uzmanların görüşleri ya da öne çıkan kitaplar araştırıldığında hepsi aynı sonuca varıyor.

OKR Metodolojisinin Temelleri

OKR’ler, Hedefler ve Anahtar Sonuçlar anlamına gelir. Objective (Hedef), ulaşmak istediğiniz hedefinizdir. Key Result (Anahtar Sonuç), hedef ile ilgili almayı beklediğiniz sonuçlardır yani hedefinize ulaştığınızı nasıl ölçmeyi planladığınızdır.