OKR'lerinizi mi yazıyorsunuz? OKR örneklerine göz atın!

EN

ES

Performans Yönetim Sistemini Davranış ve Değerler Bütünü Olarak Değerlendiriyoruz

Selin Çiğdem Gülbay 
Marks and Spencer Türkiye HR Manager 

Marks and Spencer Türkiye Sourcing Ofis’in performans yönetim sistemini global yapınızla bağlantılı olarak nasıl tanımlarsınız? 

Türkiye Sourcing Ofis olarak Marks and Spencer’ın global performans yönetim sisteminin bir parçasıyız. Mevcut performans sistemimiz, yakın zamanda değişerek “Being Your Best” adında bir konseptte tasarlandı. Değişikliklerimizle amaç; yüksek performans kültürü yaratmak, performans görüşmelerini kaliteli bir diyalog akışında gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan destek ve rehberliği sağlayarak herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasını mümkün kılmak ve böylece sürdürülebilir bir performans sistemine geçiş yapmaktı. Devamında ise sayısı 3-5 arasında değişen SMART performans hedefleri belirlemek, sürekli ve karşılıklı geri bildirim alışverişi yapmak, 4 kademeli bir not sisteminden oluşan tutarlı bir değerlendirmeye alınmak olduğunu söyleyebilirim. 

Performans görüşmelerinin en önemli kısımlarından biri, yönetici ve ekip arkadaşı arasında inşa edilecek kaliteli diyaloglardır. Özellikle görüşmeler öncesinde her birimizin tekrar tekrar soracağı şu beş soru bizi yönlendirebilir: “Nereye gittiğimizi biliyor muyum?”, “Nasıl fark yaratacağımı biliyor muyum?”, “Neyin “iyi” olduğunu biliyor muyum?”, “Kendi performansımın farkında mıyım?”, “Yöneticim nasıl hissettiğimi biliyor mu?” 

Özetle söyleyebileceğim; M&S’nin gelecekteki başarısı için M&S çalışanlarının kendilerini değerli hissettikleri ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik edildikleri bir kültür geliştirmek çok önemli. 

Performans hedeflerinin belirlenmesinde öncelikleriniz nelerdir? 

Belirlenen her bir hedefin iş alanına ilişkin, sayıları 3-5 arasında değişen SMART hedefler olması ve mutlaka kişisel gelişimi öngören bir çerçevede belirlenmesi şirketimiz için oldukça önemli. Hedef odaklı olurken de tüm departmanların hedeflerinin bir sonraki halka ile izlenen ortak hedeflere hizmet etmesine dikkat ediyoruz. 

M&S’in temel değerleri performans sistemi içinde kendisine nasıl yer buluyor?

  Yarı yıl ve yıl sonunda mutlaka performans değerlendirme görüşmelerimiz oluyor. Bu değerlendirmeler dışında, tüm yıl boyunca devamlı birebir görüşmeler ve karşılıklı geri bildirim süreçlerimiz var. 

Bu görüşmelerde değerlendirmenin %50’si hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak gerçekleşiyor. Geri kalan %50’si ise bu hedefleri gerçekleştirirken M&S’in 4 davranış modelinin bu hedeflere nasıl entegre edildiğine eğiliyor. Bu 4 davranış modeli; Own it and get it done (işi sahiplenme ve sonuçlandırma), Talk straight (açık iletişim kurma), All in for the customer (müşteri odaklılık), Make every penny count (kaynakların ölçülü kullanımı) kavramlarıyla karşımıza çıkıyor. Böylece, performans yönetim sistemini davranış ve değerler bütünü olarak değerlendiriyoruz. 

Pandeminin performans yönetiminizi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? 

Pandeminin etkisiyle birlikte, performans hedeflerini belirleme konusunda daha dinamik bir çerçeve oluştu. Hibrit çalışma modelleri ve değişen ihtiyaçlara yönelik hedefleri belirlerken ve revize ederken, yer verdiğimiz düzenli birebir görüşmeler ve geri bildirim alışverişimiz; bizi doğru yolda tutan önemli araçlar. 

Kurum kültürünüzde performans yönetim sisteminizi destekleyen ne gibi unsurlar var? 

Inclusion and Diversity (kapsayıcılık ve çeşitlilik) ilkesini aslında M&S’in yukarıda bahsettiğim dört global davranış modeline beşinci olarak ekleyebileceğimizi düşünüyorum. Tüm M&S çalışanları bu konuda zorunlu online eğitimleri tamamladı. Keza yöneticilerimiz de yönetim tarzlarını besleyecek zorunlu ilave eğitimleri aldılar. M&S’in tüm çalışanlarını bireysel olarak da besleyen bu uygulamaları, Henry Ford’un da “Bir araya gelmek bir başlangıçtır. Bir arada kalmak ilerlemedir. Birlikte çalışmak başarıdır.” şeklinde ifade ettiği birlik duygusunu yaşatmak konusunda bize yol gösteriyor. Bunun dışında, çalışan memnuniyeti anketlerimiz performans yönetim sistemimize ilişkin sorular barındırıyor. Bu global süreçlerin dışında, yöneticilerimiz için geri bildirim kültürünü destekleyen 360 derece performans değerlendirmelerini ayrıca gerçekleştiriyoruz. 

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir

Performans Yönetim Sistemi Neleri İçermelidir?

İş yerinde yaptığınız en küçük hareketimizin bile imkânsız olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? İletişim kurmak, bir araya gelmek, sarılmak, el sıkışmak- yaptığımız her şey! Artık herkesin farkında olduğu gibi, mesafeler zor. Ancak bilmemiz gereken bir başka şey ise: her gecenin bir gündüzü olduğu.

OKR Sistemlerinde Hedef ve Performans Değerlendirme

OKR sistemi ile ilgili en sık duyduğumuz söylemlerden biri “OKR’lerin ücret ve primle asla doğrudan bağlanmaması gerekliliği”. Gerçekten de, en iyi uygulamalara baktığımızda, uzmanların görüşleri ya da öne çıkan kitaplar araştırıldığında hepsi aynı sonuca varıyor.