Yıl sonuna kadar geçerli kampanyamızdan yararlanmak için hemen iletişime geçin!

Nasıl Etkili OKR’lar Yazabilirsiniz?

Nasıl etkili OKR’lar yazabilirsiniz sorusunu doğru cevaplamak için öncelikle “OKR Nedir?” sorusu yanıtlanmalı. Objectives and Key Results (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar)’ın kısaltması olan OKR, şirketlere hedeflerine en verimli biçimde ulaşma konusunda yol haritası çizen hedeflerle yönetim ve performans değerlendirme metodolojisidir. Nereye ve nasıl gideceğinizin yolun başında belirlenmiş olması, hedefinize giden yolda engelleri en aza indirerek sonuca kolayca ulaşmanızı sağlar. Bu doğrultuda; Hedefler (Objectives) ulaşmak istediğiniz amacı, Anahtar Sonuçlar (Key Results) ise ne kadarını başardığınızı ölçmenize yarar. Başka bir deyişle Hedefler (Objectives) nereye gideceğinizi, Anahtar Sonuçlar (Key Results) ise nasıl gideceğinizi belirler.

Doğru ve Etkili Hedef (Objective) Yazmak

Hedefler, OKR’lar söz konusu olduğunda nicelikten çok nitelik önem taşıyan faktördür. Yapı olarak ilham verici olmalı, şirket strateji ve hedefleriyle aynı doğrultuda hizalanmalıdır. Doğru ve etkili OKR’lar yazmanın yolu genellikle gerçekçilik ve ulaşılabilirlikten geçerken, söz konusu hedefler olduğunda ilham verici ve teşvik edici olmalarına da dikkat edilmelidir. Zorlayıcı hedeflerin başarılması motivasyon artışında belirleyici rol oynar.

Hedefler, gelişim odaklı olmak üzere tasarlanmalıdır. Öncelikle geliştirilmesi gereken alan tespit edilmeli ve hedefler belirlenirken bunun uygulamada nasıl gerçekleştirilebileceği sorusunun cevabı aranmalıdır. Hedef yazılırken bir başka dikkat edilmesi gereken nokta ise hedeflerin herkes tarafından net bir şekilde anlaşılabilecek şekilde ifade edilmeleridir. Mümkün olduğunca teknik terimlerden kaçınılmalı, yalnızca belirli bir iş biriminin anlayacağı söylemlerden çok şirket genelindeki her bir ekip üyesinin anlayabileceği ifadeler kullanılmalıdır. Hedefinize ulaşma yolunda odağınızı kaybetmeden verimli bir şekilde ilerleyebilmek için için hedeflerin sayıları az tutulmalı, üç ile beş arasında hedef belirlenmelidir. Doğru soruları sormak etkili hedefler yazmanın yolunu açar.

Hedef belirleme öncesinde olumlu cevap verdiğinizden emin olmanız gereken birkaç soru ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Belirlenen hedef şirket hedeflerine ulaşma konusunda faydalı olacak mı?
  • Yeterince ilham verici mi?
  • Şirket hedefleriyle hizalı mı?
  • Şirketinizi daha ileriye taşıyacak mı?
  • Hedefe ulaşma için bir zaman dilimi belirlenmiş mi?

Bu sorulara olumlu yanıt veriyorsanız, hedef belirleme konusunda ilk adımı doğru atmışsınız demektir. Hedefe ulaşmak için bir zaman dilimi belirlemek iyi hedefler yazma konusunda özellikle önemli ve önceliklendirilmesi gereken bir husustur. Zira başarılmak istenen hedef için bir zaman dilimi belirlemek, süreç sonunda hedefinize ulaşıp ulaşamadığınızı ölçebilmeniz için vazgeçilmez bir unsurdur.

Doğru ve Etkili Anahtar Sonuçlar (Key Results) Yazmak

Anahtar sonuçlar en genel tanımıyla hedeflerinizin çıktıları olarak değerlendirilebilir. Doğru ve etkili anahtar sonuçlar yazmanın vazgeçilmez faktörü ölçülebilirliktir. Anahtar sonuçlar hedefinizin ne kadarını başardığınızı ölçmenize yarar. Eğer hedefinizin sonucunu objektif olarak, tercihen rakamsal verilerle ölçemiyorsanız iyi anahtar sonuçlar yazmamışsınız demektir. En etkili sonuçlar için her hedefe karşılık üç ile beş arasında anahtar sonuç yazılmalı ve sıralayacağımız faktörlere dikkat edilmelidir:

  • Ölçülebilir, gerçekçi, zamana bağlı, ulaşılabilir ve spesifik olmaları.
  • Ulaşılması gereken başka bir hedef değil de belirlenen bir hedefin beklenen çıktısı olmaları.
  • Eşleştikleri hedefi başarmada yardımcı ve motive edici olmaları.

İyi bir OKR örneği nasıl olmalıdır?

Doğru OKR yazımında zamana bağlılık ve ölçülebilirliğin en önemli unsurlardan olduğundan bahsetmiştik. Örneğin; basitçe “Şirket gelirini yükseltmek” iyi bir OKR’da aradığımız özelliklerin hiçbirini taşımaz. Hedefin ne zamana kadar başarılması gerektiği belirtilmediği gibi, şirket gelirini ne kadar yükseltmek istediğinizin de belirsiz olması günün sonunda hedefinizi gerçekten başarıp başarmadığınızı ölçebilmenize engel olur.

İyi bir OKR örneği “Yılın ilk çeyreği sonunda şirket gelirini %10 artırmak” olurdu. Böylelikle yılın ilk çeyreğinin sonuna ulaştığınızda şirket gelirini yılın başındaki ile karşılaştırarak hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı olabilecek en net şekilde ölçmüş olursunuz.

Doğru OKR’lar size nasıl fayda sağlar?

İyi yazılmış OKR'lar size yön duygusu verir, gerçekten önemli olan hedeflere odaklanmanızı sağlar ve önceliklerinizi doğru belirlemenize yardımcı olur. Dahası, belirli bir zamanda bir ekibin veya bireyin ne üzerinde çalıştığını, organizasyon içindeki herkese açık hale getirerek kurum kültürünüzde şeffaflığa alan açar.

Doğru şekilde yazılmış OKR’lar sadece nereye gitmek istediğiniz konusunda değil, aynı zamanda oraya nasıl gideceğiniz konusunda da kendinizi güvende hissetmenizi sağlar. İlerlemenizi yönetmeyi kolaylaştırarak şirket hedeflerinizi başarmaya giden yolda odağınızı her zaman korumanıza olanak tanır.