Yıl sonuna kadar geçerli kampanyamızdan yararlanmak için hemen iletişime geçin!

Takım Çalışmasının Getirileri 

Sürekli dönüşüm geçiren iş dünyasında verimliliği artırmak için geliştirilen yeni iş yapış şekillerine her gün bir yenisi ekleniyor. Teknolojinin son dönemlerdeki önlenemez yükselişinin de katkısıyla geliştirilen yöntemlerde yenilik ve yaratıcılık ön plana çıkıyor. Söz konusu etkin çalışma olduğundaysa belki de en çok kullanılan, hepimizin az ya da çok katıldığı takım çalışmaları hâlâ üst sıralardaki yerini koruyor. 

Takım Çalışması Nedir?

Belirlenmiş kısa ya da uzun vadeli ortak hedeflere ulaşmak doğrultusunda birlik içinde hareket eden bireylerin oluşturduğu topluluğa “takım”, bu yolda dayanışma ve iletişim içerisinde harcanan çabaların toplamına da “takım çalışması” diyoruz. Takımlar yer yer farklı uzmanlık alanlarından bireylerin bir araya gelmeleriyle oluşurken aynı uzmanlık alanına sahip kişilerden de takımlar oluşturulabiliyor.

İyi bir takımı herhangi bir gruptan ayıran başlıca öğeler; takım üyeleri arasında sürekli ve saygılı bir iletişimin olması, ekip üyelerinin iş birliği ile çalışması, tüm hedeflerin herkes tarafından en şeffaf halleriyle bilinmesi ve bu sayede ekip üyelerinin birbirlerine nasıl destek olacağından emin olmasıdır. Bunlarla beraber yerleşik bir feedback kültürünün varlığı da etkili bir takım çalışmasının vazgeçilmezi. Yeni nesil performans yönetimi metodolojileri tüm bunları ortak bir platformdan verimli bir formatta sunuyor. Yeni nesil performans yönetimi platformu Wokr’dan faydalanmak için hemen demo talebi oluşturabilirsiniz.

İş Birliği ve Takım Çalışması

Takım çalışmasından alınan çıktılar spesifik olarak bireylere değil, takımın tümüne mâl oluyor. Günün sonunda başarı da, başarısızlık da tek bir kişinin değil, takımın birlikte sahipleneceği sonuçlar şeklinde karşımıza çıkıyor. Her bir ekip üyesi kendine karşı olduğu kadar takımın diğer üyelerine karşı da sorumlu. Aynı yolda ortak bir hedefe amaç birliği içerisinde ilerlemek hem bireysel odağı hem de çalışanlar arası etkileşimi güçlendiriyor. Dolayısıyla iş birliği kültürünün sağlam olduğu takım çalışmaları ortak çalışmanın başarıya dönüşümünü kolaylaştırıyor.

Takım çalışması yaratıcılığı ve üretkenliği artırır

Takımlar oluşturulurken her bireyin farklı kişisel yeteneklere ve karakteristik özelliklere sahip olduğunun göz önünde bulundurulması gerekiyor. Yenilikçi fikirler kişilerin birbirlerini dinlediği, farklı fikirlerin değerlendirildiği ve bireylerin güçlü yanlarının doğru değerlendirildiği ekiplerden çıkar. Her bir üyenin amaç birliği içerisinde alanında en iyi olduğu işleri yapması çalışanların birbirleri için tamamlayıcı rol oynamalarını sağlıyor. Farklı departmanlar veya uzmanlık alanlarından ekip üyelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan takımlarda yaratıcılık ve üretkenlik gözle görülür şekilde artıyor. 

Ayrıca etkili bir takım çalışmasında kişiler takım arkadaşlarının çalışma şekillerinde iyileştirilebilecek bir noktayı görüp yapıcı eleştirilerde bulunabiliyor.  Akran addedilen bir çalışma arkadaşından alınan geri bildirim, en az üst düzey yöneticiden alınacak feedback kadar değerlidir. Tüm bu faydalar sayesinde verimlilik ve çalışma temposu artar, uzun vadeli hedeflere daha kolay ve kısa sürede yaklaşılır. 

Liderlik ve Takım Çalışması

Hem takım çalışmasının getirdiği sorumluluk bilinci hem de herhangi bir problem oluştuğunda danışılabilecek veya iş bölümü yapılabilecek takım arkadaşlarının varlığı yöneticilere sık sık ihtiyaç duyma ihtimalini azaltır. Takım ruhu sayesinde bir çalışanın tökezlediği veya yavaşladığı noktada diğer ekip üyeleri devreye girebilir. Çözüm için tek kişinin yetersiz kaldığı zamanlarda ikinci veya üçüncü kişilerden alınacak yardım sorunun çok daha hızlı ve etkili çözülmesine yardımcı oluyor. Tüm bunların sayesinde çalışanlar daha çok inisiyatife sahip oldukları için kendilerini ve işlerini daha değerli hissediyor. Keza sürekli bölünmek zorunda kalmayan yönetici de kendi iş odaklarıyla daha rahat ilgilenmeye devam eder.

Verimli çalışan takımlar; üst düzey bir yöneticinin kimin neyi, ne zaman, nasıl yapacağının söylenmesinden çok, onların potansiyelini açığa çıkartmada mentorlük rolü oynayan, yönlendirici bir takım liderine ihtiyaç duyar. Yukarıdan aşağıya dizayn edilen organizasyon şemaları bu sayede yerini sorumluluklarının farkında olan, hedefleri hizalanmış ekiplere bırakabiliyor. Böylece hiyerarşik yapının gücü azalarak daha eşitlikçi bir iş ortamının önü açılmış oluyor.

Takım çalışması iletişimi güçlendirir

Bireylerin karakter ve iş yapış biçimlerinin farklı oluşu birlikte çalışma sürecinde yer yer bir parça zorluk oluşturabilse de, bir sorunu takım seviyesinde harcanan çaba ve iş birliğiyle çözmek takım üyeleri arasındaki iletişimi kuvvetlendirir. Çalışanlar arasındaki iş ilişkisi sağlamlaşırken kişisel ilişkiler de gelişir. Ekip üyeleri arasında güven inşası, açık iletişimi de beraberinde getirir. Karşılıklı saygı içerisinde iletişim kurulan, şeffaf geri bildirim mekanizmalarının yerleştiği bir ekip kültürü tüm çalışanlarda moral ve motivasyonu yükseltir. Elbette ki bu sayede iş süreçleri de pratikleşir ve verim artar.