Yıl sonuna kadar geçerli kampanyamızdan yararlanmak için hemen iletişime geçin!

Uzaktan Çalışma veya Hibrit Çalışma Sisteminde Performans Yönetimi Nasıl Değişmeli?

Pandemi ile bir günde dünya düzeninin hızla değişmeye başlamasının üzerinden bir buçuk yıl zaman geçti. Bu zaman sürecinde tüm organizasyonlar ve çalışanlar, iş koşullarının bir anda değişmesiyle çeşitli iş stratejileri ile başarı ölçütlerinin verimsiz hale gelebileceğini deneyimledi. Önceden var olan hedeflerin artık uygulanamayacak hale gelmesi, hem çalışanların hem yöneticilerin çalışma şartları ile beklentilerinin değişmesi, insan kaynakları uygulamalarında ciddi değişimleri de beraberinde getirdi. Bu alanlardan iki tanesi birbiriyle oldukça ilintili: Hedef ve strateji belirleme ile onlara paralel, şeffaf bir performans yönetimi. 

Uzaktan çalışma döneminde en büyüğünden start-up’ına strateji yenilemeye giden tüm organizasyonlar, performans değerlendirme faktörlerini yeniden gözden geçirdi ve önemli bir kısmı performans takibi için kullandığı metot ve araçları değiştirdi. İhtiyaçlara rağmen performans yönetimi uygulamalarına çeşitli revizyonları adapte edemeyenler ise pek çok açıdan ciddi zarar gördü.

Günümüzde geldiğimiz noktada pek çok şirket hala ya tamamen uzaktan çalışıyor ya da bazı günler ofisten, bazı günler dışarıdan çalışmayı destekleyen hibrit modele geçti veya geçmek üzere. Bu kalıcı değişikliğe rağmen çoğu organizasyonun performans yönetimi uygulamalarında eksiklikler mevcut. Şirketlerin bir an önce bu anlamdaki eksikliklerini tanımlayıp öncelikli hedeflerini belirleyerek harekete geçmesi, hayatta kalmaları için kritik önem taşıyor.
Eğer siz de bir yönetici veya çalışan olarak performans yönetimi stratejisinin gözden geçirileceği bir organizasyondaysanız, unutmayın ki yalnız değilsiniz. Pandemi döneminin başlangıcından şimdiye dek pek çok zorluk ve belirsizlikle başa çıkarak bugüne gelmeyi başardınız. Sıra çok daha net ve daha güçlü olmakta. Post pandemi dönemindeki yeni normların etkisi altında hayalinizdeki zorlayıcı iş hedeflerine ulaşabilmeniz için iş stratejinizin kapsaması gereken temel değerleri sunuyoruz.

Covid Sonrası Performans Yönetimi Yaklaşımına Dair 5 Öneri

Geleceğe odaklanın.

Geleneksel performans yönetimi programları o ana kadar ne yapıldığıyla ilgilenir. Geçmiş performanslar incelenir ve gelecekteki performansı geliştireceği düşünülen bir performans notu belirlenir. Bu durum hem çalışanların geçmiş hedeflerde gerçekleştiremediği ve artık değiştirmek için bir şey yapamayacağı kısma fazla odaklanma ihtimali yarattığı gibi, onların üretken olma ihtiyaçlarının dinlendiği bir iletişimin gerekliliğini de yok sayar. Etkileşimin olmadığı, tek taraflı, geçmişe takılı kalan değerlendirmeler yerine gelecek odaklı amaçlara ve önümüzdeki kapasiteye odaklanmak, yetenekten çok daha verim alınmasını sağlar. 

Şeffaf ve yapıcı bir feedback kültürü oluşturun.

Uzaktan çalışan şirketlerin kahramanlarından biri de güçlü bir feedback kültürüdür. Yöneticiler çalışanlar hakkında daha bütüncül bir performans analizi yapmak için tek taraflı feedback vermemeli; onlardan, bağlı bulundukları üstlerinden ve diğer çalışma arkadaşlarından da feedback duymalıdır. Çalışanlar bu sayede seslerinin duyulduğunu fark ederek daha motive çalışacaktır. Ayrıca varlıklarının şirketin ana hedefleri için anlamını tam olarak görerek bulundukları ve ulaşmaları gereken konumları daha net anlayacak, birbirlerine verebilecekleri destekleri doğru tespit edebileceklerdir. İK biriminin yapıcı geri bildirimlerin nasıl verilebileceğine dair iletişim teknikleri önermesi, yöneticilerin proaktif ve şeffaf geri bildirimler verme konusunda liderlik etmesi aracılığıyla da çalışanlar kendilerini uzakta değil merkezde hissedebilir. 

Performans koçluğu ve danışmanlığı çözümlerinden faydalanın.

Değişen koşullarda, çalışanlara gelişmeleri için fırsat vermek çok daha önemli hale geldi. Özellikle Z kuşağının performans yönetimi beklentilerinde onlara sadece ne yapacaklarını söyleyen yöneticiler yerine onları dinleyen ve gelişmeleri için onlara alan tanıyan liderler var. Aktif bir dinleme ile ekiplerin iş hedefleri hakkındaki fikirlerini dinleyebilir, önlerinde performanslarını tam anlamıyla göstermelerini engelleyen faktörler varsa performans yönetimi koçluğu ve danışmanlığı hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Bu anlamda gerekli iyileştirmeleri yapmak bazen çok kolay olmayabilir. Böyle bir aşamada olduğunuzu hissediyorsanız hedeflerinizi gözden geçirmek ve sisteminizde iyileştirme gerektiren yerleri tespit etmek için profesyonel destek alabilirsiniz. Objectives and Key Results (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) anlamına gelen OKR metodolojisi, size ihtiyacınız olan vizyoner bakış açısını sunabilir. Yeni nesil, insan odaklı performans yönetimi anlayışına sahip performans koçluğu için Twiser’a hemen ulaşabilirsiniz.

Hedeflerin hizalı olduğuna emin olun.

Performans yönetimi metodunuz, her bir çalışanın organizasyonunuzu direkt olarak nasıl etkilediğini açıklıkla gösteren bir şekilde olmalı. Bu açıklık güçlü bir sinerji yaratarak ekiplerinizi beraber aynı hedeflere kenetlenmeleri için motive eder. Birbirlerinin nasıl bir rol oynadığını anlayan ekip üyeleri kendi aralarında daha verimli bir iletişim ve iş akışı üretir. Aynı zamanda her bir çalışanın şirketin hedeflerine göre anlamlı, onlara hizmet eden amaçlara dayalı bir performans gösterdiğinden emin olmanızı sağlar. Böyle bir şeffaflık çalışanlara kendilerini değerli hissettireceğinden şirkete olan bağlılıklarını arttırır.

Mobil performans yönetimi uygulamalarından yararlanın.

Pandemi bizi pek çok dijital kanaldan yararlanmaya itti. Performans yönetimi ve değerlendirmesi bağlamında da mobil cihazlardan faydalanmak elbette ki mümkün. Eğer performans yönetimi çözümünüzde değişikliğe gidecekseniz neden mobil bir uygulamadan da faydalanmayasınız? Kullanıcı dostu olan yeni nesil çözümleri araştırabilirsiniz. Hedeflerin kolayca kaydedilip gelişimin adım adım izlendiği, karşılıklı iletişime sürekli imkan tanınan yeni nesil performans yönetimi mobil uygulamaları ile 360 derece performans yönetimi sağlayabilirsiniz. Detaylı performans raporlarını inceleyebilir, günlük takip yapabilir, sistem üzerinden yorumlarınızı iletebilirsiniz. Performans değerlendirmesi yapacağınız check-in süreçlerini de bu mobil platformlar üzerinden yönetebilirsiniz.