OKR'lerinizi mi yazıyorsunuz? OKR örneklerine göz atın!

EN

ES

Sektörümüzde Performans Yönetiminin Önemi Etki Alanından Geliyor

Sahibinden.com
İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker

Yeni nesil performans yönetimi sistemleri hakkında neler düşünüyorsunuz?

Ekoloji ve iş yapış şekilleri değişip geliştikçe insan yönetimi uygulamaları da buna paralel olarak gelişim gösteriyor. Konu insan yönetimi olduğunda nesiller arası farklılıklar da dikkate alınması gerektiği için, değişimin de ötesinde bir dönüşümden bahsediyoruz. Performans yönetimi de; işe alımdan eğitim ve gelişime, ücret yönetiminden terfi süreçlerine kadar insan yöntemi uygulamalarının hepsini besliyor. Aynı zamanda hepsinden besleniyor da. Bu nedenle günümüz çalışan / yönetici ihtiyaçlarına göre güncellenmeleri de çok önemli.

Yeni nesil performans yönetimi sistemlerinin getirdiği yedi temel özellik bizim için öncelikli: Esneklik, şeffaflık, daimi iletişim, büyük resmi görmeyi kolaylaştırma, aşağıdan yukarıya önceliklendirme ve takım sonuçlarını ön plana çıkartma. Bu özellikler günümüz çalışanlarının ve yöneticilerinin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor ve onları buna uygun davranmaya teşvik ediyor.

Bulunduğunuz sektör bağlamında performans yönetiminin önemini nasıl değerlendirirsiniz?

Dinamik ve hızlı bir sektördeyiz. Etkin sonuçlar kadar proaktif ve yaratıcı olmayı da çok önemsiyoruz. Bu sektörde performans yönetiminin önemi etki alanından geliyor. Çalışanların kişisel yeteneklerini tanıma, başarılarını ve katkılarını belirleme, verimli sonuçlara yönlendirilmeleri sağlanırken, yaratıcılıkları ve çalışma hızları da artırılmalı. 

Uyguladığınız performans yönetimi metotlarıyla çalışan bağlılığı ve motivasyonunu nasıl arttıyorsunuz?

Şu anda kullandığımız performans yönetimi uygulamalarımızın önemli bir özelliği, nihai performans notunu belirlerken sürece farklı açılardan bakıp çeşitli boyutlardan beslenmesi. Bu uygulama sayesinde çalışan hedefleri ile şirket hedefleri arasında bağ kuruluyor. Çalışana katkıda bulunma düşüncesi motivasyonu arttırıyor. Ayrıca, performansın doğru göstergelere dayandırılması sayesinde yönetim kararlarına duyulan güven de artıyor. Kararların zamanında alınmasını ve daha tutarlı olmasını sağlıyor.

Hedefleri sonuçlara dönüştürme yolculuğunuzdaki kilit prensiplerinizi paylaşabilir misiniz?

Bir şirketin bütünsel anlamdaki hedeflerinin net ve somut şekilde ölçülebilir olması bu tarz sistemler açısından epey kritik. Bizim şirketimizde de sayısal olarak tanımlanmış hedefler açısından bu durum geçerli. Bu alanda işimizi kolaylaştıran ve değer katan bir diğer önemli uygulamamız aylık ve çeyreklik bazda yapılan takip ve değerlendirmeler. Ölçüm ve ara dönem değerlendirme sistemleri ve süreçleri şirketimizde sürekli iyileştirme kültürünün gelişmesine katkıda bulunuyor.

Takım çalışması verimliliğini arttırmak için nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?

En üstte şirket takımı, onun altında departman / bölüm / birim takımları ve yataylarda da unvansal bazda oluşan takımlarımız var. Farklı departmanlardan çalışanların bulunduğu ve bizim “küre” adını verdiğimiz ürün bazlı takımlar da bu yapının bir parçası. Verimliliği arttırmak için ortak hedefler belirlemek ve birlikte çalışmalar yapmak önemli ancak bu noktada kritik role sahip olan kişiler Takım Lideri pozisyonundaki çalışanlarımız. İlk kademe yönetici olan takım liderlerimizin seçimi ve gelişimleri çok titiz davrandığımız iki alan.

Uzaktan çalışma döneminde adil performans değerlendirmeleri yapmak adına nasıl uygulamalarınız mevcut?

Yöneticilerimizin uzaktan ekip yönetimi konusunda eğitimler alması, çalışanlarımızın morallerinin yüksek kalmasını sağlamak adına ev destek ödemelerimizin yapılması ve “Sen Nerede Ofis Orada” mottosu ile hediyelerimizin iletilmesi, çalışanlarımızın fiziksel olarak da işlerine odaklanabilmeleri adına ergonomi ve teknoloji desteklerinin verilmesi gibi büyük fayda sağladığına inandığımız aksiyonlar aldık.

Performans ve takibi anlamında işlerimizin yolunda gittiğinin bir göstergesi, pandemi sonrası çalışma hayatına ilişkin olarak gerçekleştirdiğimiz beklenti anketi sonuçlarımız. Bu ankette çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin çoğunluğu uzaktan çalışmanın devam etmesini istedi. Biz de bu sese kulak verdik. Artık sahibinden.com’da departmandan bağımsız olarak tüm çalışanlar uzaktan çalışma veya hibrit çalışma seçeneklerini değerlendirip tercihlerini kendileri yapabiliyor.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir

OKR Yazılımı Özellikleri 

Organizasyonunuzda etkili bir OKR yazılımı kullanmak, şirket genelinde uyum, şeffaflık ve sürdürülebilir verimlilik sağlamanın harika bir yoludur. OKR yazılımı, çalışanların neyin önemli olduğuna odaklanmalarını ve hedeflerin kurumsal öncelikleriyle nasıl uyumlu olduğunu kolayca görmelerini sağlar. 

OKR’ler Nasıl Yazılır? 

John Doerr “Measure What Matters” adlı kitabında “Küresel pazarda kazanmak için organizasyonların her zamankinden daha çevik olması gerekiyor” diyor. Kuruluşunuzun nasıl daha çevik hale gelebileceğini hiç düşündünüz mü? Evet, OKR tekniğini yardımcı olabilir.

Yeni Bir İK Trendi: Psikolojik Güvenlik 

Dünya geliştikçe, modern iş yerlerinin ihtiyaçları ve talepleri de değişiyor. Bugün, işverenler çalışanlarına iyi bir maaş ve yan haklar sağlamaktan daha fazlasına odaklanıyor. Şirketler artık, çalışanların refahını, üretkenliğini ve genel iş memnuniyetini artırmak için yenilikçi yollar arıyor.