OKR'lerinizi mi yazıyorsunuz? OKR örneklerine göz atın!

EN

ES

Sürdürülebilir Değişim İçin İnsan Odaklı Yaklaşım

Serdal Mermer
Genel Müdür, NTT DATA Business Solutions Turkey 

İçerisinde bulunduğumuz bilgi ve dönüşüm çağında durmaksızın devam eden değişim ihtiyacının merkezinde her zaman insan bulunuyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında gerçekleşen devrimler, her ölçekten kurumun temel kaygısı olan insan gücünün verimliliğine yönelik ihtiyaçlara odaklanmış durumda. Organizasyonların değişime hızlı adaptasyonu, zamanın kurum önceliklerine uygun koordinasyonu ve insan emeğinin doğruyönlendirilebilmesi gibi önemli konularda “çevik yaklaşım” nosyonu şirketlere  rehberlik ediyor. 

Bugünün koşullarında, çevik yaklaşımları kurumların tüm organizasyonel birimlerine dokunacak şekilde oluşturuyor, değer üretmeyi hedefleyecek şekilde ve tamamıyla insanı odağına alarak şekillendiriyoruz. 2000’li yılların başlarında temeli atılan bu vizyon ile süreç ve araç önceliğinden ziyade çalışanlar ve ekipler arasındaki etkileşime odaklanıyor, değişime hızlı karşılık veren yönetim ve performans stratejileri geliştiriyoruz. 

OKR ve Çevik Çalışma Anlayışı ile Değişim Adaptasyonu Hızlanıyor 

Organizasyonların daha çevik hale geldiği, yeni kuşakların çalıştıkları kurumdan beklentilerinin değiştiği, teknolojide yıkıcı dönüşümlerin yaşandığı günümüz dünyasında değişim ve sürekli gelişim kaçınılmaz. İş ve insan kaynağının dönüşüm yolculuğunda benimsenen çevik çalışma anlayışının, en önemli yansımalarından biri de şüphesiz ki yeni nesil bir performans ölçümleme felsefesini içinde barındıran “OKR felsefesi” olarak karşımıza çıkıyor. Başarısı kanıtlanmış güçlü bir performans yönetim sistemi olan OKR (Objectives and Key Results), kurumların dünya genelindeki trendlere uyumlanma sürecini kolaylaştırmak ile kalmıyor aynı zamanda önemli olan iş öncelikleri ve hedeflerine odaklanmayı, karar mekanizmalarındaki hızı arttırmayı, çalışanların yüksek motivasyon ve katılımı ile tüm organizasyonun aynı yöne bakmasını sağlıyor. Kurumların gelecek hedeflerine ulaşabilmeleri, gerek küresel gerekse yerel pazarlarda rekabette fark yaratabilmeleri geleneksel ölçüm ve yönetim mekanizmaları ile artık mümkün görünmüyor. Kurum genelinde şeffaf bir hedef yönetimi, şirketin ve ekiplerin doğru hedefe en etkin şekilde ilerlemesine destek oluyor. 

Geri Bildirim ve İş Birliği Kültürü, Kurumsal Performansı Arttırıyor

OKR metodolojisinin bugün dünya çapında sayısız organizasyon tarafından hızlı bir şekilde benimsenmesi ardındaki en önemli sebeplerden biri geleneksel yöntemler yerine çalışan ve iş veren arasında “anlam” ve “amaç” birliği yaratmasından kaynaklanıyor. Ortalama 90 gün gibi kısa bir sürede hedeflerin güncellenmesine imkan veren tamamen esnek ve şeffaf bir sistem ile, çalışan ve işveren arasındaki görünmez mesafeyi kaldırarak  kurumsal stratejilere bir bütün olarak bakma şansı sağlıyor.  

Görünürde öncelikle bir ölçümleme aracı olarak algılansa da OKR esasen kültürel bir dönüşüm aracı. Çalışanların performansını ölçme yönteminin değiştirilmesi ile birlikte aslında kurum kültüründeki sohbetin konusunu, kişiler arası etkileşim biçimini, iş yapış yöntemlerini ve takım çalışmasına bakış açısını da iyileştirmiş oluyoruz. Bu gözle bakıldığında, iş hayatına yakın zamanda dahil olacak Z jenerasyonu ve halihazırda iş hayatında nüfusu gittikçe artan Y jenerasyonuyla ortak paydada buluşabilmek, değişen koşullara hızlı ve bir bütün olarak adapte olabilmemiz için OKR metodolojisinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. İnovasyon ve insan kavramlarının birlikte kusursuz var olması için “anlam” birliği sağlanmalı. Kurumsal vizyonla farklı pek çok hedefe aynı anda koşarken ihtiyacımız olan anlam ve amaç güdüsü eşliğinde,insanı odak alan geri bildirime dayalı organizasyonel gelişim kültürünü esas alarak ilerlemenin kurumlara çok ciddi bir esneklik ve çeviklik sağladığını ve bu yöntem ile çok değerli iş çıktıları üretildiğini görüyoruz. 

OKR Pusulası ile Güçlü Organizasyonlar 

Dijital dönüşüm, hızla değişen teknolojiler, global arenadaki yeni iş yapış şekilleri ve lokal pazar dinamiklerini göz önünde bulundurarak, NTT DATA Business Solutions olarak, 30 yılı aşkın bir süredir sadece inovatif yazılım çözümleri alanında yatırım yapmıyor, aynı zamanda çalışanlarımız ve müşterilerimizi bu dönüşümün kaynağı haline getiriyoruz. Sektörel gereklilikler ve iş önceliklerini doğru yorumlayarak, teknolojinin en yeni ve etkin uygulamalarını şirketler için optimize ediyoruz.

İş Ortağımız Twiser, Unicorn Olma Yolunda İlerleyen İddialı Bir Start Up 

Organizasyonların etkinliğinin artması ve en verimli şekilde çalışması için teknolojinin geleceğe dönük adımlarından tümüyle yararlanmak gerekiyor. Çalışanların kendi potansiyellerini tamamıyla keşfetmelerini sağlamak, bu potansiyellerini izlemek ve bunlarla birlikte net bir hedefe etkin şekilde yürümek doğru performans yönetimini başarılı bir şekilde şirket kültürünün bir parçası haline getirmekle başlıyor. Twiser ile olan stratejik iş ortaklığımız bu bakış açısıyla hayata geçti. NTT DATA Business Solutions olarak, Unicorn olma yolunda ilerleyen Twiser’ın Türkiye ve dünya çapında önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Yapay zekâ destekli performans yönetimi sistemi olan Wokr ile birlikte geri bildirim kültürünü temel alıyoruz. İnsanı organizasyonun merkezinde konumlandırıp kurumların gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlıyor, bu alanda Wokr’ı global ölçekte de konumlandırarak önemli yatırımlar yapıyoruz. Dünya genelinde yeni teknoloji, trend ve yaklaşımlara en hızlı adapte olan şirketlerin pek çoğunun kullanmakta olduğu OKR metoduyla, içgörü odaklı çevik yaklaşımlar geliştiriyor, deneyimi yeniden tasarlayarak kurumları stratejik hedeflerine ulaştırıyoruz.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir

OKR Yazılımı Özellikleri 

Organizasyonunuzda etkili bir OKR yazılımı kullanmak, şirket genelinde uyum, şeffaflık ve sürdürülebilir verimlilik sağlamanın harika bir yoludur. OKR yazılımı, çalışanların neyin önemli olduğuna odaklanmalarını ve hedeflerin kurumsal öncelikleriyle nasıl uyumlu olduğunu kolayca görmelerini sağlar. 

OKR’ler Nasıl Yazılır? 

John Doerr “Measure What Matters” adlı kitabında “Küresel pazarda kazanmak için organizasyonların her zamankinden daha çevik olması gerekiyor” diyor. Kuruluşunuzun nasıl daha çevik hale gelebileceğini hiç düşündünüz mü? Evet, OKR tekniğini yardımcı olabilir.

Yeni Bir İK Trendi: Psikolojik Güvenlik 

Dünya geliştikçe, modern iş yerlerinin ihtiyaçları ve talepleri de değişiyor. Bugün, işverenler çalışanlarına iyi bir maaş ve yan haklar sağlamaktan daha fazlasına odaklanıyor. Şirketler artık, çalışanların refahını, üretkenliğini ve genel iş memnuniyetini artırmak için yenilikçi yollar arıyor.