Bizimle hemen iletişime geçin!

OKR Metodolojisi Kullanmanın Faydaları

Standart şirket yönetimi modelinde; genellikle yılın başında üst düzey yönetim tarafından yıl sonunda ulaşılmak üzere çeşitli organizasyonel hedefler belirlenir. Fakat süreç takibi için doğru metodoloji ve araçlar kullanılmadığında söz konusu hedefler kağıt üzerinde kalır ve yılın çok da ileri olmayan zamanlarında neredeyse herkes tarafından unutulurlar. Tam da bu yüzden hedef belirleme ve izleme konusunda sistematik bir yöntem takip edilmeli ve benimsenen yöntem tüm çalışanlar tarafından takip edilebilecek şeffaflıkta olmalıdır. OKR’lar tam da bu noktada devreye girer.

Objectives and Key Results (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar)’ın kısaltması olan OKR’lar performans yönetimi ve hedef takibinde yolunuzu aydınlatan bir deniz feneri görevi görürler. OKR’lar sayesinde hangi ekip üyelerinin ne zaman, hangi işle meşgul olduğu her zaman görünür ve izlenebilirdir. OKR'lar, çalışanlarınızı işlerinde daha iyi olmaları için motive ederken, şirket hedefleri ile bireysel hedefleri hizalayarak birlikte büyümeyi teşvik ederler. OKR’lar sayesinde liderlerin çalışanlarının gelişimini izlemesi ve ölçmesi de kolaylaşır. Doğru ölçümleme ile hem bireylerin hem de ekiplerin hangi alanlarda başarılı oldukları ya da hangi alanlarda yardıma ihtiyaç duydukları kolaylıkla tespit edilerek gereken destek çevik bir şekilde sağlanır. Bu sayede ölçülebilir, öngörülebilir ve tekrarlanabilir bir iş modeli oluşturmak mümkün olur.

Neden OKR metodolojisi?

Kurumsal hedefler belirlenip bu hedeflerin çalışanlarla paylaşılması için kullanılan geleneksel yöntemler genellikle ilgili Excel tabloları veya Google dokümanları oluşturup e-posta aracılığıyla paylaşılma süreçlerini içerir. Bu yöntem, hedef ilerlemesi takibi ve ölçümünü son derece zorlaştıran, yeterince etkin olmayan bir yöntemdir.

OKR metodolojisi sistematik yapısı sayesinde bu problemleri ortadan kaldırarak hedef ve performans yönetiminde şeffaflık, takip edilebilirlik ve görünürlük kültürünü kurumsal kültürün parçası haline getirir.

OKR’nin 4 temel faydası

Odaklanma: OKR’larınızı oluştururken her zaman sınırlı sayıda, ideal olarak 5’i geçmeyen hedefler belirlemelisiniz. Odaklanacağınız hedefleri sınırladığınızda onlara ulaşma yolunda odağınızı kaybetmeden ilerlemeniz, bunun getirisi olarak da en verimli sonuçları edinmeniz mümkün olur. Her hedef içinse en fazla 5 anahtar sonuç belirlenmelidir. 

Hedef ve anahtar sonuçlarınızı sayıca sınırlı tutmak şirketiniz ve çalışanlarınız için neyin gerçekten önemli olduğunu belirlemeniz açısından da faydalıdır. Şirket hedefleriniz doğrultusunda size en çok katkıyı sağlayacak hedefleri önceliklendirmeniz, önem seviyesi listesinde daha alt sıralarda konumlanabilecek uğraşlarla vakit kaybetmenizin önüne geçer.

Hizalama: OKR’lar belirlenirken bireysel hedeflerle şirket hedeflerinin hizalanması etkin sonuçlar almak için hayati önem taşır. Çalışanlar parçası oldukları kurum ile birlikte geliştiklerini, aynı yönde ilerlediklerini hissettiklerinde hem bağlılıkları hem de performansları yükselir. Bunun şirket performansına pozitif yansıması ise kaçınılmazdır.

İzleme: Hedeflerle yönetim metodolojisinin üst düzey şirketler arasında bu kadar popüler olmasının kayda değer sebeplerinden biri de OKR'ların başlangıç aşamasından sonuç alınana kadar izlenebilir olmalarıdır. Her OKR, yazıldığı sırada oluşturulan metrikler aracılığıyla izlenebilir. Düzenli takip, oluşturulan rotadan sapmayı engeller. Doğru OKR yazılımıyla, gerçekleştirilmesi planlanan OKR’lar herkese açık bir şekilde izlenebilir ve hedefe ulaşma konusunda hangi aşamada olunduğu net bir şekilde görülebilir. Bu sayede olası aksaklıkların önü vaktinde alınarak belirlenen zaman dilimi sonunda karşılaşılabilecek başarısızlıklar engellenmiş olur.

Motivasyon: OKR’ların önceden belirlenen hedefler olması hedefe ulaşma yolunda yalnızca tek bir yöntem izlemek zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Aksine OKR’lar ekip ve bireyleri alışılmışın dışında düşünmeye teşvik edecek şekilde yapılandırılmıştır. Bir sonuca ulaşmanın birden fazla yöntemi vardır. Ekip ve bireyler hangi yöntemi kullanarak en etkili sonuçları alabileceklerine karar verme özgürlüğüne sahiptir. OKR’lar sayesinde belirlenmiş anahtar sonuçlara ulaşmak için farklı yaklaşımlar denenir. Bu sayede hedef ve hatta mümkün olduğu düşünülenden daha ötesini elde etmek adına  yaratıcı ve yenilikçi çözümler geliştirmek kolaylaşır.