Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
SozlesmeOnay
GonderimOnay

Performans Yönetimi Sistemi Nedir?

Performans yönetimi sistemi, organizasyonların stratejik hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için yöneticiler ve çalışanlar arasında sürekli geri bildirim ve iletişim sağlar.

Performans yönetimi tanımı, bir kavram olarak ilk ortaya çıktığı andan bu yana birçok değişiklikle karşı karşıya kalmıştır. Bir zamanlar yıllık bir süreçten ibaretken, şimdi organizasyonların yıl içerisinde sıklıkla gerçekleştirdiği bir sürece dönmüştür. Performans yönetiminde hedefler, çalışanların yıl boyunca verimli bir şekilde performans göstermelerini sağlamak ve büyük resme katkı sağlamak adına belirlenir.

Performans yönetimi, yetenek yönetiminden farklıdır. Performans yönetimi, çalışanları organizasyonun acil ve kapsayıcı hedefleri ile uyumlu olarak hedeflerini belirlemeye ve gerçekleştirmeye yönlendiren bir yönetim şeklidir.

Performans Yönetimi Sisteminin Önemi

  1. Performans yönetimi sistemi, geniş bir performans değerlendirme süreci tanır. Performans yönetimi sürecinde gerçekleşen değişiklikler bu ilerlemeyi kolaylaştırmak için neler yapabileceği ve performansın genel olarak nasıl geliştirilebileceği konusunda hem yöneticiyi hem de çalışanı döngüde tutar.

  2. Çalışanlar için sürekli performans yönetimi, yöneticilerin onlara değer verdiğini gösterir. Çalışanlar, yöneticileri ve organizasyon ile hizalanır, büyük resme olan katkısını görürler ve işleri sırasında karşılaşabilecekleri her türlü soruna hazır hale gelirler. Ayrıca yapıcı geri bildirim almaya daha açık olurlar.

Performans Yönetimi Döngüsü

Performans yönetimi süreci birkaç temel adımdan oluşur. Bu adımlar;

Planlama

Bu aşama, çalışanların hedeflerini belirlemeyi ve bu hedefler için iletişim kurmayı gerektirir. Hedefler, organizasyon ile hizalanmalı ve büyük resme hitap etmelidir.

Takip

Bu aşama hedeflerde nasıl bir ilerleme kaydedildiğini izleme sürecidir. Sürekli performans yönetiminin sahneye girdiği yer tam olarak burasıdır. Doğru performans yönetimi yazılımı ile takımlarınızın performansını gerçek zamanlı olarak takip edebilir ve gerektiğinde rotayı değiştirebilir ya da düzenleyebilirsiniz.

Geliştirme

Bu aşama, çalışanların performansını iyileştirmek için izleme aşamasında elde edilen verilerin kullanılmasını içerir. Performansı artırmak veya kusursuz bir şekilde ilerlemek için çalışan gelişimi daima üst düzey öneme sahiptir.

Etkili Performans Yönetimi Sisteminin Özellikleri

Özelleştirilebilir: Performans yönetimi yazılımınız organizasyonunuzun kültürüne ve sektörüne özel olmalıdır. Her organizasyonun çalışma kültürü farklıdır ve buna özel bir performans yönetimine ihtiyacı vardır.

Şeffaf: Performans yönetimi sürecinde hem yöneticilerin hem de ekiplerinin yaşadığı kafa karışıklığı ortadan kalkmalıdır. Hedefler herkes tarafından görünür olmalıdır. Gerektiğinde anlık aksiyon alınabilmelidir.

Önceliklendirilebilir: Hedefleri belirlemek, bunları aciliyetlerine göre organize etmek ve maksimum iş değeri sağlamak için en önemli işi önceliklendirmek önemlidir.

Güçlü iletişim: Çalışanlarla açık iletişim kurmak, performansı olumlu bir şekilde etkiler ve organizasyonun amaçlarını ve önceliklerini anlamalarına yardımcı olur.

Esnek: Katı olmayan bir yaklaşımla, çalışanlara spontanelik sunan, sorunları ortaya çıktıkça çözmelerini sağlayan ve değişen koşullara göre gerekli güncellemeleri yapmaya olanak tanıyan bir performans yönetimi yazılımı organizasyonların ihtiyacı olan bir çözümdür.