OKR'lerinizi mi yazıyorsunuz? OKR örneklerine göz atın!

EN

ES

Yeni Nesil Performans Sistemleri e-ticaret İçin Büyük Avantaj

Ozan Akat
n11.com İş Destek Genel Müdür Yardımcısı

Tutku, yenilikçilik ve güven şeklinde özetlediğiniz temel değerleriniz, n11.com’un performans yönetimi sistemini kurmanızda nasıl rehberlik etti? 

Bildiğiniz gibi bir şirketin değerleri, kültürünü yansıtan ve yaşatan en önemli faktörlerin başında gelir. Bu doğrultuda performans yönetim sistemimizi kurgularken, kurumsal ve departman hedeflerimizin yanı sıra; değerler yaklaşımımızı da sisteme entegre etmek istedik. Paralel bağlamda, değerlere bağlı davranış göstergelerimizi de performans değerlendirme sistemimizin bir parçası haline getirdik. Mevcut sistemimiz üzerinde, bireysel hedeflerimizin yönetimini ve takibini yaparken aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın değerler yaklaşımımıza olan uyumunu da değerlendiriyoruz. Hem bireylerin hem de şirketimizin gelişim faaliyetlerinde, performans değerlendirme süreci çıktılarını ve yapılan değerlendirmeleri ön planda tutuyoruz. 

E-ticaretin yükselişi, yeni nesil performans yönetimi sistemleri ile nasıl desteklenebilir? 

Yeni nesil performans sistemlerinin sürdürülebilir ve dinamik bir performans yönetimi yaklaşımı içermesi; e-ticaret gibi hızlı büyüyen, rekabeti yüksek ve dinamik bir sektör için çok büyük avantaj sağlıyor. Bu sayede geleneksel performans yönetim yaklaşımının aksine; performansın yakından takip edilebildiği, kişilerin birbirlerine anlık olarak geri bildirim verebildiği ve ihtiyaçlara hızlı cevap verebilecek esnek bir ortam yaratıyor. 

n11.com’da çeviklik anlamında nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? 

E-ticaret sektöründe bulunmanın getirmiş olduğu dinamik ve çevik yapıyla birlikte, değişen koşullara adapte olmayı ve tüm süreçleri esnek bir yaklaşımla yürütmeyi birincil önceliğimize almış durumdayız. Müşteri odaklı yaklaşımımızla uzun ve karmaşık süreçler yerine, istek ve beklentileri ön plana alıyoruz. Bu bağlamda 23 milyon müşterimize dokunabilmek ve sürekli iletişimde kalabilmek amacıyla onlara birçok farklı kanaldan hızlı bir şekilde temas ediyoruz. Bu aksiyonlarımız aslında süreçler ve araçlar yerine, insan ve iletişim odaklı bir yaklaşımı benimsediğimizi gösteriyor. Bir yandan da şirket olarak çevikliğin önündeki engelleri kaldırmak, daha esnek ve hızlı ilerlemek amacıyla tüm sistemlerimizi sonuç odaklı bir yaklaşımla bu anlayışa adapte ediyoruz. Sisteme adaptasyonda dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birinin, organizasyonu çevik ama hazır bir kalıba sokmadan, şirketimize en uygun çevik yaklaşım metotlarını kullanarak ilerlemek olduğunu düşünüyoruz.

Dijital dönüşüm öncüsü olma misyonunuz, performans yönetimi bağlamında bugün nasıl karşılık buluyor? 

Dijital dönüşümle birlikte, teknolojik gelişmelere paralel çalışma şekilleri ile metotlar da çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve değişiyor. N11 olarak dijital dönüşüm öncüsü misyonumuzla ilerlerken; güçlü IT altyapımız ve veri odaklı yaklaşımımızla birlikte tüm süreçlerimizi ve verilerimizi en son teknolojilerin kullanıldığı dijital ortamlar üzerinden yönetiyoruz. Hem müşterilerimiz & iş ortaklarımız hem de çalışanlarımızla yürüttüğümüz süreçlerde, kullandığımız dijital platformlar bizim en avantajlı ve en güçlü noktalarımızdan birisi oluyor. Böylece hem şirket hem de çalışanlar tarafında performansımızı sistemler üzerinden takip edip, raporlarımızı yine bu sistemlerden yapıyoruz. Bu noktada da performansın takibinde kullandığımız dijital metrikler ve dijital platformların gücünden yararlanıyoruz. 

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir

OKR Yazılımı Özellikleri 

Organizasyonunuzda etkili bir OKR yazılımı kullanmak, şirket genelinde uyum, şeffaflık ve sürdürülebilir verimlilik sağlamanın harika bir yoludur. OKR yazılımı, çalışanların neyin önemli olduğuna odaklanmalarını ve hedeflerin kurumsal öncelikleriyle nasıl uyumlu olduğunu kolayca görmelerini sağlar. 

OKR’ler Nasıl Yazılır? 

John Doerr “Measure What Matters” adlı kitabında “Küresel pazarda kazanmak için organizasyonların her zamankinden daha çevik olması gerekiyor” diyor. Kuruluşunuzun nasıl daha çevik hale gelebileceğini hiç düşündünüz mü? Evet, OKR tekniğini yardımcı olabilir.

Yeni Bir İK Trendi: Psikolojik Güvenlik 

Dünya geliştikçe, modern iş yerlerinin ihtiyaçları ve talepleri de değişiyor. Bugün, işverenler çalışanlarına iyi bir maaş ve yan haklar sağlamaktan daha fazlasına odaklanıyor. Şirketler artık, çalışanların refahını, üretkenliğini ve genel iş memnuniyetini artırmak için yenilikçi yollar arıyor.