OKR’lar Şirketleri Nasıl Daha Çevik Hale Getirebilir?

Günümüzün değişen koşullarında şirketlerin daha çevik olması gerektiği söylemini sıkça duyuyoruz. Peki daha çevik, yani daha “agile” olmak, OKR düzleminde ne anlama geliyor? OKR ve çeviklik kavramları, beraber nasıl çalışıyor?

OKR’lar ve Çeviklik Kavramı Birbirini Nasıl Destekler?

Çevik yönetim anlayışına adapte edilen OKR’lar takımlara daha net yol haritaları çizerek şirketlerin daha iyi hedeflere ulaşmasını sağlar. Operasyonel bazda çevikliği kültürlerine entegre edebilmiş şirketler, Objectives and Key Results yöntemiyle strateji seviyesinde de çevik uygulamalar yapabilir. Bu sayede hem operasyon hem strateji bazında üretkenliği artırır hem de tüm şirketin her anlamda ortak bir hedef doğrultusunda ilerlediğinden emin olur.

OKR’lar; şirketler, takımlar ve kişilerin hedeflerine hizalanıp odaklanması için çok güçlü bir araçtır. Öte yandan çevik metotlar ise iş kalemlerinin en üretken, hızlı, sistematik bir şekilde nasıl tamamlanacağına ve şirketlerin hedeflerine ulaşmak için nasıl organize olacağına odaklanır. OKR ve çeviklik beraber kullanıldığında, şirketin ana hedefleri için şirket kültüründe hangi özelliklerin geliştirilmesi gerektiğini de ortaya çıkartır.

Çeviklik ve OKR Beraber Neler Başarabilir?

Çevik bir organizasyona sahip olmakla OKR’lar arasında pek çok bağlantı kurulabilir. Bunlardan bazıları:

OKR’lar çevik süreçleri daha da verimli hale getirir.

Başarılı süreç yönetimlerini daha da sonuç odaklı hale getiren çeviklik-OKR iş birliği, birkaç temel hedefe doğru, dikkat dağıtıcı hiçbir unsur bırakılmadan koşulmasını sağlar.

Otomasyonu sağlam takımlar ortaya çıkartır.

Liderler, OKR’a bağlı çevik ortamlarda takımla iş birliği içerisinde hedeflerin belirlenmesini sağlayarak onları motive eder. Ancak takımların bu hedefleri nasıl gerçekleştireceklerini onlara bırakır. Onlara sunulan bu özgürlük alanıyla, çalışanlar daha çok sorumluluk alırlar. Bu durum da daha yaratıcı, şirketin büyümesine üst düzey katkı sağlayan sonuçlara dönüşür.

Toplantılar şirket için daha değerli ve stratejik hale gelir.

Çeviklik yaklaşımı da OKR yaklaşımı da düzenli aralıklarla organizasyonun nasıl daha verimli olabileceği ve işlerin nasıl herkes için daha kolay ilerleyebileceğine dair beyin fırtınaları yaratır. Ekipler ve yöneticiler bu değerlendirme toplantılarında bir araya gelerek şeffaf bir şekilde fikirlerini belirtirler. Agile yaklaşımda bu toplantılar sırasında bir aksiyon planı çıkartılır ve uygulamaya konulur. Bir sonraki toplantıda da önceki çıktıların yeterince ve efektif bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı tartışılır.

OKR metodolojisinde ise check-in periyotları vardır. Her bir periyot bittiğinde check-in görüşmeleri yapılır. Bu ara dönem değerlendirmelerinde hedeflerde hangi noktada olunduğu, gerekiyorsa nasıl iyileştirmeler yapılması gerektiği konuşulur. İki toplantı türünde de başarıların takdir edilmesine yer verilir. Bu buluşmalar sayesinde, kişiler ve takımların arasındaki iş birliklerinin anlamı, çalışanların emeğinin şirket genelinde neye nasıl hizmet ettiği daha çok görülür. Bunu “büyük resmi görmek” olarak da ifade edebiliriz.

Değişime daha kolay adapte olunur.

Çevik organizasyonlar operasyon ile strateji arasındaki boşluğu veya yavaşlığı kapatır. Yeni hedeflere göre günlük operasyonları daha çabuk belirleyip yönetir.

Çevik bir organizasyon OKR’ları nasıl adapte edebilir?

Yıllık hedefler

İlk hedef olarak yıllık hedeflerin net bir şekilde belirlenmesi gerekir. Şirket vizyonuna uygun olarak, C-level lider takım şirket hedeflerine karar verir.

Takım hedefleri

Şirketin yıllık hedefleri belirlendikten sonra tüm departmanlar ve takımlar bu hedeflere yönelik katkılarının neler olacağını ve nasıl yollarla gerçekleştirilebileceğini belirler. Yani Objectives (hedefler) ve Key Results’ların (anahtar sonuçlar) ne olacağına karar verir. OKR’lar çeyrek dönem bazlı olarak belirlenebilir veya şirket için daha uygun bir periyoda göre seçilerek ilerlenilebilir.

Takımlar arası hizalama

Özellikle büyük ölçekli şirketlerde farklı agile takımlar vardır. Bu takımların bazılarının hedeflerinin önemli kısmı birbirleriyle iç içedir. Örnekse satış ve pazarlama takımlarından bahsedebiliriz. Satış hedeflerini tutturmak için pazarlamanın satışı destekleyecek bağlamda çalışmalar yapılması gibi hizalamalar yapılmalıdır.

Haftalık ya da iki haftalık toplantılar

Hedeflerdeki gelişimler gözden geçirilir, çıkartılan dersler paylaşılarak beraber tartışılır. Yeni aksiyon planları, değişen taktikler ortaya çıkar. Çeyrek OKR dönemi sonrasında süreçler yeni dönem için tekrarlanır.

OKR’ları şirketinize entegre ederek daha çevik bir organizasyon elde etmeyi amaçlıyorsanız, Twiser olarak sizinle tanışmayı çok isteriz. Hemen demo talebinde bulunun, şirketinize özel ihtiyaçları beraber değerlendirelim.

BLOG YAZILARI

Daha Fazla >

ÖNERİLEN E-KİTAPLAR

KATEGORİLER