KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

TWISER BİLİŞİM DANIŞMANLIK TİCARET VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ (“TWiser”) olarak müşterilerimiz ve çalışanlarımızın kişisel verilerinin yasalara uygun olarak saklanması, işlenmesi ve aktarılması en hassas önceliklerimiz arasındadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri kapsamında siz çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, stajyerlerimizi, web sitesi ziyaretçilerimizi, tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı bilgilendirmek amacı ile bu aydınlatma metnini hazırladık. Bu aydınlatma metni ışığında sizleri bilgilendirmek istemekteyiz. TWiser kapsamında her türlü kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun biçimde korunmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. Veri sorumlusu 290292 sicili ile kayıtlı, 0859-1205-1670-0001 MERSIS numaralı, MESS Teknoloji Merkezi, Barbaros Mah. G 105 Sok. Ağaoğlu My Newwork No:3 Kat:-2, 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan TWiser’dır. E-mail adresi: info@twiser.com

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
  Tarafımızca hukuka uygun olarak elde edilen kişisel verileriniz TWiser tarafından aşağıda
  belirtilmiş olan sebeplerle işlenmektedir;
  o Ürün ve hizmetlerin satışı ve süreç planlaması,
  o Destek hizmetleri gereklerinin planlanması ve işlenmesi,
  o Sözleşme süreçleri yönetimi ve takibi,
  o Hukuki taleplerin yönetimi ve takibi,
  o Müşteri ilişkilerinin yönetimi,
  o İnsan kaynakları gereğince yapılması gereken süreçlerin yönetimi ve takibi,
  o Müşterilerimizin verdiğimiz hizmetler ve hizmet dışı talepleri ile şikayetlerinin takibi
  gibi sebepler doğrultusunda kişisel verileri korunmakta ve işlenmektedir.
 2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ NEDENLERİ NELERDİR?
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir. Kişisel verileriniz TWiser tarafından e-posta, sözleşme, mobil uygulama, internet sitesi ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve
  aktarılabilmektedir.
 3. TWISER HANGİ VERİLERİNİZİ KULLANIR?
  TWiser olarak kullanıcılardan aldığımız bazı kişisel veriler aşağıdaki gibidir:
  • Kimlik bilgisi: Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, evlilik cüzdanı gibi belgelerde yer alan bilgiler.
  • İletişim bilgisi: Kişiyle iletişim kurmak için kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres).
  • Lokasyon bilgisi: Veri sahibinin rızasıyla konumunu tespit etmeye yarayan bilgiler.
  • Müşteri işlem bilgisi: Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler.
  • İşlem güvenliği bilgisi: Ticari faaliyetleri yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliği sağlamak için işlenen kişisel veriler.
  • Finansal bilgi: TWiser’ın kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler.
  • Hukuki işlem ve uyum bilgisi: TWiser’ın hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri ve şirketin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.
  • Özel nitelikli veri: Kişilerin ırkı, dini veya diğer inançları, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
  • Talep/şikayet yönetimi bilgisi: TWiser’a yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.
  • İtibar yönetimi bilgisi: TWiser’ın ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler.
 4. ÇEREZLER
  İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Sitemizde yer alan servislerin kullanımı için bizimle doğrudan veya dolaylı olarak bazı bilgi ve veriler paylaşmaktasınız. Bu bilgiler siteye kaydolurken verdiğiniz kişisel bilgiler (isim, e-mail adresi gibi) veya siteyi kullanımınız esnasında topladığımız bilgilerdir (IP, cihaz ve tarayıcı bilgileri, gezinti ve etkileşim içeriği, tarih ve bağlantı süresi gibi veriler). İnternet sitemizde otantikasyon çerezleri kullanılmaktadır. Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
 5. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?
  Kişisel verilerinizle ilgili olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz;
  a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  f. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  g. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.
 6. Yukarıda verilmiş olan haklarınızla ilgili isteklerinizi info@twiser.com adresi üzerinden bize iletebilirsiniz.