Kurumsal

Kurumsal şirketler, ekonomiye büyük katkıda bulunmaları, istihdam olanakları sağlamaları ve inovasyonu teşvik etmeleri nedeniyle önemlidir. Ancak, değişen tüketici davranışları ve yeteneklerin elde tutulması gibi çeşitli zorluklarla da karşı karşıyadır. Bu zorlukların üstesinden başarıyla gelebilmek için şirketlerin çevik, proaktif ve müşterilerine değer sunmaya odaklı kalması gerekir. Peki, Twiser nasıl yardımcı olabilir?

25 Ülkede 100’den Fazla Marka Twiser’ı Tercih Ediyor

Rakamlarla Etkimiz

%
0
1:1 tamamlanma oranı
%
0
OKR memnuniyet oranı
%
0
OKR girişi tamamlanma oranı
MicrosoftTeams-image (354)
“Twiser’ın OKR ürünü hedeflerimizi tasarlamak için bize gerekli ortamı sağlayan dijital bir platform. OKR dönüşüm yolculuğu ile, çalışanların gelişimine destek olunan, başarılarının fark edilip ödüllendirildiği bir çalışma kültürüne sahip olmayı hedefliyoruz.”

Aziz Revnaki - Center of Excellence Director, YILDIZ HOLDİNG

MicrosoftTeams-image (354)

Başarı hikayelerimiz

keşfedin

“Twiser’ın OKR ürünü hedeflerimizi tasarlamak için bize gerekli ortamı sağlayan dijital bir platform. OKR dönüşüm yolculuğu ile, çalışanların gelişimine destek olunan, başarılarının fark edilip ödüllendirildiği bir çalışma kültürüne sahip olmayı hedefliyoruz.”

Aziz Revnaki - Center of Excellence Director, YILDIZ HOLDİNG

OKR’ler, hedefleri hizalamak ve önceliklendirmek için yapılandırılmış bir çerçeve sağlayarak, ekipler arasında etkili iletişim ve iş birliğini teşvik ederek kurumsallara fayda sağlar. OKR’ler, net hedef belirleme, hesap verebilirliği artırma, üretkenliği artırma ve ölçülebilir sonuçlar elde etme konusunda kurumları güçlendirir.
Performans yönetimi, kurumsallara gelişmiş üretkenlik ve hesap verebilirlik getirerek daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar ve ekip potansiyelini en üst düzeye çıkarır. Optimum performans için bireysel ve kurumsal hedefleri hizalayarak sürekli iyileştirme kültürünü geliştirir.
Sorunsuz liderlik geçişleri, süreklilik ve istikrar, büyük kuruluşların etkili insan kaynakları planlaması yoluyla elde ettiği temel faydalar arasındadır. Sağlam bir insan kaynakları planlaması stratejileri ile kurumsal şirketler bir yetenek hattı oluşturur, geleceğin liderlerini geliştirir ve sürdürülebilir kurumsal büyümeyi teşvik eder.

İhtiyaçlarınız ve hedeflerinizle hizalanacak en uygun OKR profilini keşfedin!

İhtiyaçlarınız ve hedeflerinizle hizalanacak en uygun OKR profilini keşfedin!

Diğer Ürünler

Yapay zeka destekli OKR asistanı ile etkili ve doğru hedefler oluşturun
Ekibinizin becerilerini geliştirin ve başarınızı artırın

Çalışanlarınızın sürekli öğrenmesi ve gelişmesi için ortam yaratın

Müşteri Memnuniyet Ödülleri

Uzman görüşlerimiz ve kaynaklarımızla bilgi ve becerilerinizi geliştirin