Çalışanlarınızın Kariyer Gelişimini OKR ile Destekleyin

COVID- 19 herkesin kariyerini farklı ölçülerde etkiledi. Career Progression Survey’in Censuswide ile beraber yaptığı araştırmaya göre, çalışanların %43’ü kariyer gelişimlerinin pandemide ya durduğunu ya da önemli ölçüde yavaşladığını söylüyor. Ayrıca neredeyse yarısı (%47) kendilerini geliştirme ve kariyerlerini ilerletme şansına sahip olacakları bir iş bulma isteğiyle aktif olarak başka bir iş arıyor ya da iş aramayı düşünüyor. Bu iş arayan kesimin bir kısmı çok hızlı bir şekilde geçiş yapma hazırlığında. Araştırmaya katılan çalışanların %17’si en kısa zamanda, mümkünse hemen iş değiştirmek istiyor. Bu durum şirketlerin en iyi çalışanlarını kaybedecek üzere olmaları anlamına gelebilir, hatta ciddi bir kısmı için bu anlama geldi bile. Şirketlerin en önemli gücü çalışanlarının yetenek ve kabiliyeti iken, dünya genelindeki istifa yoğunluğu şirketlerin ayakta kalmasına karşı ciddi bir tehdit.

Peki bu çalışanlar aslında istiyorlar? Neden mevcut iş yerleri onları geliştirmekten geri kalıyor gibi hissediyorlar? Önce bunu keşfedelim, sonra şirketlerin çalışanların kariyerlerini ilerletmede nasıl destekçi olabileceğini ve böylece onları kaybetmeyeceğini değerlendirelim.

Kariyer gelişimi yoksa çalışan “yokum” diyor

Çalışanların çoğu, pandeminin başlangıcından beri kariyerlerinin duraklamasından rahatsız. Araştırmaya katılan çalışanların %54’ü şu an iş bakıyor ya da seneye bakmayı düşünüyor. %30’u pandemi öncesine kıyasla şimdi işten ayrılma ihtimaline daha yakın olduklarını belirtiyor. Çalışanların %76’sı, sunduğu kariyer gelişimi fırsatlarından memnun olmadıkları için bir şirketten ayrılabileceğini söylüyor. 

Bu kişiler arasından nispeten genç yani kariyerinin ilk yıllarında olanlar, daha iyi olanaklar için mevcut iş yerlerinden ayrılmaya karşı daha açık. Araştırmaya katılan Z kuşağı çalışanların %37’si ile Y kuşağının %25’i kariyer gelişimlerine destek olduğunu belirten, bu anlamda sunduğu fırsatları açık açık gösteren; konuya dair şeffaf davranan şirketleri ve açık pozisyonlarını arıyor. X kuşağında bu oran %18, Boomers kulağında ise %7. Her ne kadar bu yaş aralığında yüzdeler daha düşük olsa da, iş dünyasının geleceğini Z kuşağının belirleyeceğini göz önünde bulundurduğumuzda, şirketlerin çalışanlarının gelişimine alan açmasının önemi tartışmasız oluyor.

Peki, onlara ilerleyemediklerini hissettiren ne? 

Araştırma, bu konuda özellikle üç maddeyi öne çıkartıyor:

  • Bir mentörün eksikliği (%24)
  • Kariyerlerinin geleceklerini şekillendirebilecek araçların eksikliği (%21)
  • Yönetici veya bağlı bulunan süpervizörle birebir görüşmelerin son zamanlarda azalması (%16)

Görünen o ki yöneticiler çalışanlarının bu yöndeki ihtiyacında yeterli bir aktif rol üstlenemiyor. Zira çalışanların %26’sı yöneticilerinin onlarla şirketin kariyer fırsatları hakkında hiç konuşmadığını söylüyor. %18’i ise her ne kadar yöneticileriyle düzenli olarak konuşsalar da, şirketin bununla ilgili gelişimi ölçecek bir aracının bulunmadığını ve bu nedenle yerlerinde sayıyorlarmış gibi hissettiklerini belirtiyor.

Araştırma katılımcıları, kariyer gelişimlerinin ne yönde ilerleyeceğine dair şeffaf bir bilgi alamadıklarını ve onlar için bunun önemli olduğunu dile getiriyor. Kendi şirketindeki kariyer ilerleme fırsatları hakkında net bir bilgi sahibi olmadığını bildiren kesim hiç de az değil: %29. Bu grubun %40’ı, şirketlerinin genel olarak şeffaflık konusunda eksik olduğunu düşünüyor ve bunun bir sorun olduğuna inanıyor.

Tüm bu veriler, şayet şirketler en iyi yeteneklerini bünyelerinde uzun süre tutmak istiyorsa, çalışanlara gelişim için fırsatlar sunmaları ve bu fırsatları açıkça duyarak fikir almaları gerektiğini gösteriyor. Peki nasıl?

OKR metoduyla çalışanlarınızın kariyer yolculuğunu destekleyin

Çalışanların araştırma aracılığıyla bu konuda belirttiği, çevik bir şekilde aksiyon alınması gereken ana noktaları hatırlayalım: Bir mentörün, kariyer gelişimi araçlarının ve birebir görüşmelerin eksikliği.

Eğer sizin şirketinizde de bu konularda gelişime açık yönler varsa, OKR metodolojisine geçmeniz çalışan memnuniyetini ve verimliliği artıracak, istifaları önemli ölçüde azaltacaktır. 

OKR metodolojisi ile yöneticiler birer mentör haline gelir

OKR metotu, yöneticileri çalışanlarını iyi tanıyan, onların yeteneklerini doğru kanalize eden, gelişimlerini takdir eden ve daha fazla gelişim için onları dinleyerek alan açan mentörlere dönüştürür. Mentörlerle etkileşim içerisinde işlerini sürdüren çalışanlar hem konfor alanlarından çıkmaya daha istekli olarak üst seviye performans gösterir hem de kendilerini, yaptıkları işleri değerli hisseder. 

OKR metodolojisi ile çalışanlar geleceklerini daha iyi görür

OKR, şeffaflık üzerine kurulu bir performans yönetimi anlayışıdır. Güne ve şirketin özel ihtiyaçlarına uygun geliştirilmiş çözümler ve dijital araçlarla çalışanların sadece şirket bazında değil, kendi başarı yolculuklarında geldikleri noktayı da net olarak gösterir. Detaylı analiz raporları ve sunduğu feedback destekli çalışma ortamıyla çalışanın başarı haritasındaki belirsizlikleri temizler. Çalışan motivasyonunu artırarak şirketin büyümesine ve itibarına katkıda bulunur.

OKR yöntemi güçlü iletişimin olduğu çalışma ortamları yaratır

OKR’ın ana faydalarından biri de iletişimi güçlendirmesi ve çalışanların hem kendi aralarında hem de yöneticileriyle olan etkileşimini artırmasıdır. OKR sistemiyle organizasyonlarda düzenli, sürdürülebilir ve yapıcı feedback mekanizmaları kurulur. Check-in periyotlarıyla bitirilen dönem karşılıklı olarak değerlendirilir. Çalışanların bağlı bulundukları yöneticiyle sürdürülebilir bir şekilde bir araya gelmesi ve iki taraflı bir iletişimin olması, özellikle uzaktan çalışmada çok daha önemli hale geldi. Bu nedenle OKR’ın hem check-in periyotlarını desteklemesi hem de check-in dönemi dışındaki herhangi bir anda feedback vermeye uygun bir iletişim zemini hazırlaması çok önemli bir artı sunuyor.

Twiser ile şirketinizde OKR’ın faydalarını deneyimleyin

Twiser olarak, OKR metodolojisini organizasyonunuza sizinle beraber adapte etmeye ve başarı yolculuğunuzda beraber ilerlemeye hazırız. Wokr yeni nesil performans yönetimi platformuyla hem çalışanlarınızın kariyer yolculuğunu destekleyebilir, hem de şirketinizin başarı hikayesini güçlendirebilirsiniz.

BLOG YAZILARI

ÖNERİLEN E-KİTAPLAR

KATEGORİLER