Performans Değerlendirme Ölçeği

Performans değerlendirme ölçeği, çalışanın performansını değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Bu ölçek, çalışanın performansını farklı kriterlere göre değerlendirmeye yardımcı olur ve objektif bir analiz yapmayı sağlar.

Performans Değerlendirme Ölçeğinin Önemi

Performans değerlendirme ölçeği, hem çalışanın kariyer gelişimi hem de şirketin genel verimliliği için kritik bir öneme sahiptir. Doğru uygulandığında, performans değerlendirme süreci hem çalışanın hem de işverenin faydasına olan olumlu sonuçlar doğurur.

 • Çalışanın performansını objektif bir şekilde değerlendirmeye ve güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olur.
 • Çalışanın kariyer gelişimi için geri bildirim oluşmasını sağlar, motivasyonunu artırmaya ve iş tatmininin oluşmasında katkıda bulunur.
 • Şirket içinde açık iletişim ve sürekli gelişim kültürünü destekler.

Performans Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi

Performans değerlendirme ölçeğini geliştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Ölçeğinizin,

 1. Hedeflerini belirleyin. Ölçek, çalışanın performansını hangi kriterlere göre değerlendirmeyi amaçlamaktadır?
 2. Kapsamını belirleyin. Ölçek, çalışanın performansını hangi alanlarda değerlendirmeyi kapsamaktadır?
 3. Kriterlerini belirleyin. Çalışan performansını hangi kriterler üzerinden değerlendirilecektir?
 4. Ağırlıklarını belirleyin. Her bir kriterin performans değerlendirmesinde ne kadar ağırlık taşıyacağı belirlenmelidir.
 5. Formatını belirleyin. Ölçek, sayısal, sözel veya karma bir formatta olabilir.

Performans değerlendirme ölçeğini geliştirirken, ölçeğin objektif, adil ve çalışan için faydalı olmasına dikkat etmek önemlidir. Ölçek, çalışanların performanslarını doğru bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olacak ve onlara gelişmek için gerekli bilgileri sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Performans Değerlendirme Ölçeğinin Kriterleri

Performans değerlendirme ölçeğinde yer alan kriterler, çalışanın rolü ve sorumlulukları dikkate alınarak belirlenmelidir. Genel olarak, performans değerlendirme ölçeklerinde yer alan kriterler şunlardır:

 • İş bilgisi ve becerileri: Çalışanın işine ilişkin bilgi ve becerileri, bu alandaki yetkinliği ve gelişimi nasıl takip ettiği değerlendirilir.
 • İşe bağlılık ve sorumluluk: Çalışanın işine olan bağlılığı, sorumluluk duygusu, özverisi ve girişimciliği değerlendirilir.
 • İşbirliği ve ekip çalışması: Çalışanın diğer çalışanlarla işbirliği ve ekip çalışması becerileri değerlendirilir.
 • İletişim ve problem çözme becerileri: Çalışanın iletişim ve problem çözme becerileri değerlendirilir.
 • Çözüm üretme ve inovasyon: Çalışanın yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretme becerileri değerlendirilir.
 • Müşteri odaklılık: Çalışanın müşterilere karşı tutumu ve müşteri memnuniyetini sağlama becerileri değerlendirilir.
 • Kalite ve verimlilik: Çalışanın işindeki kalite ve verimlilik seviyesi değerlendirilir.
 • Kişisel gelişim ve gelişim potansiyeli: Çalışanın kişisel gelişim ve gelişim potansiyeli değerlendirilir.

Performans Değerlendirme Ölçeğinin Formatı

Performans değerlendirme ölçeği, sayısal, sözel veya karma bir formatta olabilir.

 • Sayısal formattaki performans değerlendirme ölçeklerinde, çalışanın performansı 1-5 gibi bir ölçek üzerinden değerlendirilir. Bu format, performansı sayısal olarak ifade etmek ve karşılaştırmak için uygundur.
 • Sözel formattaki performans değerlendirme ölçeklerinde, çalışanın performansı ilgili kriterlere göre açıklayıcı bir şekilde değerlendirilir. Bu format, performansı daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek için uygundur.
 • Karma formattaki performans değerlendirme ölçeklerinde, sayısal ve sözel formatlar birlikte kullanılır. Bu format, performansı hem sayısal olarak hem de açıklayıcı bir şekilde değerlendirmek için uygundur.

Performans Değerlendirme Ölçeğinin Avantajları

Performans değerlendirme ölçeği, hem çalışanın kariyer gelişimi hem de şirketin genel verimliliği için önemli avantajlar sağlar.

 • Çalışanın performansını objektif bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.
 • Çalışan güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olur.
 • Çalışanlar için kariyer gelişimi için geri bildirim sağlamayı sağlar.
 • Çalışanın motivasyonunu artırmakta ve iş tatminini sağlamakta katkıda bulunur.

Performans Değerlendirme Ölçeğinin Dezavantajları

Performans değerlendirme ölçeği, doğru bir şekilde uygulanmadığı takdirde bazı dezavantajlara da yol açabilir.

 • Objektif olmayan değerlendirmelere yol açabilir.
 • Çalışanın motivasyonunu düşürebilir.
 • Şirket içi çatışmalara yol açabilir.

Bu nedenle, performans değerlendirme ölçeğinin doğru bir şekilde hazırlanması ve uygulanması önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu Değerlendirmeyi Kim Yapar?

Bu değerlendirmeyi genellikle çalışanın doğrudan amiri gerçekleştirir. Ancak, bazı durumlarda meslektaşlar, alt çalışanlar ve hatta müşteriler de değerlendirmeye dahil edilebilir.

Performans Değerlendirme Ölçeği Nasıl Kullanılır?

Performans değerlendirme ölçeği, belirlenen performans kriterlerine göre çalışanın performansını değerlendirmek için kullanılır. Yöneticiler, bu ölçeği kullanarak çalışanın güçlü ve zayıf yönlerini analiz eder ve gelişim için geri bildirimde bulunurlar.

Bu Değerlendirme Ne Sıklıkta Yapılmalı?

Bu değerlendirmeler genellikle yılda bir kez yapılır, ancak bazı organizasyonlar daha sık bir değerlendirme sürecini tercih edebilir.

Performans Değerlendirme Ölçeği Çalışan Motivasyonunu Nasıl Etkiler?

Eğer doğru bir şekilde kullanılırsa, performans değerlendirme ölçeği çalışan motivasyonunu artırabilir. Çalışanlar, performanslarının objektif bir şekilde değerlendirildiğini ve gelişim için geri bildirim aldıklarını gördüklerinde daha motive olurlar.

Küçük İşletmeler İçin Performans Değerlendirme Ölçeği Uygundur mu?

Evet, performans değerlendirme ölçeği küçük işletmeler için de uygundur. Ancak, işletmenin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre ölçeği özelleştirmek önemlidir.

Performans Değerlendirme Ölçeği Nasıl Geliştirilebilir?

Performans değerlendirme ölçeğini geliştirmek için, düzenli olarak geri bildirim almak, süreci sürekli gözden geçirmek ve ihtiyaca göre ayarlamak önemlidir. Ayrıca, ölçeğin çalışanların gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanmış olması gerekir.

Değerlendirme Kriterleri Sektöre Göre Farklılık Gösterir mi?

Evet, her endüstri ve şirketin kendine özgü ihtiyaçları olduğundan, kullanılan ölçütler değişebilir. Dolayısıyla, her organizasyonun kendine uygun bir değerlendirme sistemini oluşturması önemlidir.

BLOG YAZILARI

Daha Fazla >

ÖNERİLEN E-KİTAPLAR

KATEGORİLER