İK Liderlerinin 2024 Yılındaki Öncelikleri

Gartner, 40 ülkede ve tüm büyük sektörlerde 500’den fazla İK lideriyle gerçekleştirdiği anket ile 2024 yılı için İK liderlerinin önceliklerini ve karşılaştıkları zorlukları belirlemeye çalıştı. Katılımcıların büyük bir kısmı, lider ve yönetici gelişimini öncelikler listesine aldı. Bunun yanı sıra birçok İK lideri, organizasyon kültürü, İK teknolojisi, değişim yönetimi, kariyer yönetimi ve kurum içi mobilite gibi konuları da öncelikli olarak değerlendiriyor.

IK liderlerinin bu öncelikleri seçmesinde etki eden faktörlerden başlayacak olursak;

Belirsiz” Çalışan-İşveren İlişkisi:

CHRO’lar esneklik, verimlilik ve karşılıklı güvensizlik sorunlarıyla mücadele ediyor.

Yetenek Sıkıntısı:

Yetenek eksikliği, iş dünyasının görünümüne zarar veren ana faktörlerden biri.

Yapay Zekanin Organizasyon ve İşgücü Üzerindeki Artan Etkisi:

YZ’nin faydaları, risklerden daha ağır basarken, İK liderlerinin YZ tartışmalarına yeterince dahil olmadığı gözlemleniyor.

Operasyonel Verimlilik Baskısı:

Kârlılık sürdürülebilirliği için yöneticilerin verimlilik ve etkinlik odaklı olduğunu görüyoruz.

 IK Lideri için 2024 yılındaki ilk 5 öncelik!

 1. İK Teknolojileri

2024 raporunda yeni bir öncelik olarak karşımıza çıkan İK Teknolojileri, dijital dönüşümün hız kazandığı bu dönemde kaçınılmaz bir konu haline gelmiştir. İK liderleri, yapay zekâ ve üretken yapay zekâ konularında abartılı bir heyecan olduğunu belirtiyor. Ancak çoğu İK fonksiyonu, bu teknolojileri etkili bir şekilde uygulamaya hazır değil. Bu, liderlerin teknoloji konusunda eğitim alması ve dijital dönüşüme uyum sağlaması gerektiğini gösteriyor.

 2. Değişim Yönetimi

Değişim, her sektörde kaçınılmazdır ve İK liderleri, değişime ayak uydurabilmek için gerekli donanıma sahip olmalıdır. Rapor, yöneticilerin %76’sının iş sorumluluklarının artmasından bunaldığını ve %73’ünün değişime liderlik edecek donanıma sahip olmadığını belirtiyor. Bu, İK liderlerinin değişim yönetimi konusunda daha fazla eğitim ve destek sağlaması gerektiğini gösteriyor.

 3. Kariyer Yönetimi ve Kurum İçi Mobilite

Geleneksel kariyer haritaları artık çalışanların beklentilerini karşılamıyor ve kariyer yolları belirsiz. İK liderlerinin %86’sı, kuruluşlarındaki kariyer yollarının birçok çalışan için belirsiz olduğuna inanıyor. Bu, İK liderlerinin kariyer yönetimi ve kurum içi mobilite konusunda yenilikçi çözümler bulması gerektiğini gösteriyor.

 4. Çalışan Deneyimi

2023 raporunda listeye eklenen bu öncelik, çalışanların işyerindeki deneyimlerinin, performans ve iş tatmini üzerinde büyük bir etkisi olduğunu göstermektedir. İK liderlerinin, çalışan deneyimini iyileştirmek ve daha olumlu bir çalışma ortamı yaratmak için çaba göstermeleri gerekmektedir. Bu, aynı zamanda çalışanların işlerine daha bağlı olmalarını ve verimliliklerinin artmasını sağlayacaktır.

 5. İşe Alım

İşe alım süreci, bir organizasyonun başarısında kritik bir role sahiptir. Doğru yetenekleri çekmek ve onları organizasyona dahil etmek, rekabet avantajı yaratmanın anahtarıdır. İK liderleri, etkili bir işe alım stratejisi geliştirmeli ve aday deneyimini iyileştirmek için yenilikçi yollar aramalıdır. Bu, aynı zamanda işveren markasını güçlendirecek ve daha kaliteli adayların çekilmesine yardımcı olacaktır.

Sonuç

2024 yılında İK liderlerini bekleyen zorluklar ve öncelikler, hızla değişen iş dünyasında ayakta kalmak ve başarılı olmak için yenilikçi ve proaktif bir yaklaşım gerektirmektedir. İK teknolojileri, değişim yönetimi, kariyer yönetimi ve içsel mobilite, çalışan deneyimi ve işe alım konularında yapılacak iyileştirmeler, organizasyonların rekabet avantajı yaratmalarına ve çalışanların memnuniyetini artırmalarına yardımcı olacaktır. Bu dönemde İK liderlerinin hem teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları hem de çalışanların ihtiyaçlarına ve beklentilerine duyarlı olmaları önemlidir. Yenilikçi çözümler bulmak, sürekli öğrenmek ve adaptasyon yeteneğini geliştirmek, 2024 yılında İK liderlerinin başarılı olmaları için kritik öneme sahip olacaktır.

Referans: https://emtemp.gcom.cloud/ngw/globalassets/en/human-resources/documents/trends/top-priorities-for-hr-leaders-2024-ebook.pdf

BLOG YAZILARI

Daha Fazla >

ÖNERİLEN E-KİTAPLAR

KATEGORİLER