Kalibrasyon

Tutarlı ve adil değerlendirmelerle ekibinizin başarısını artırın

25 Ülkede 100’den Fazla Marka Twiser’ı Tercih Ediyor

Çalışan performans değerlendirme ile ön yargıyı azaltın ve tarafsız değerlendirmeyi destekleyin

Yöneticilere, herkesin aynı şekilde değerlendirilmesi için çalışanların her birine benzer standartlar uygulama yeteneğini kazandırın.

İş kalitesini artırmak için ekibinizin performansını dönüştürün

Doğru ve güvenilir sonuçlar için kalibrasyon uygulayarak ekibinizin güvenini ve sorumluluk duygusunu artırın.

Daha işbirlikçi bir ekip kültürü oluşturun, adaleti ve eşitliği teşvik edin

Ekip çalışmasını ve karşılıklı saygıyı teşvik eden olumlu ve sağlıklı bir çalışma ortamını destekleyin ve çalışanlarınızın kendilerini değerli, motive ve işlerine bağlı hissetmelerini sağlayın.

Uzman görüşlerimiz ve kaynaklarımızla bilgi ve becerilerinizi geliştirin