İnsan Kaynakları Planlaması

İnsan paynakları planlaması, organizasyonda liderlik rollerini üstlenecek çalışanların belirlenmesini ve geliştirilmesini içeren herhangi bir iş stratejisinin hayati bir bileşenidir. Bir şirket içindeki kritik rollerin belirlenmesi, mevcut yeteneklerin değerlendirilmesi ve çalışanların bu kritik rolleri üstlenmeye hazırlanması sürecidir. İnsan kaynakları planlaması, kilit bir çalışan emekli olduktan veya kurumdan ayrıldıktan sonra bile şirketin verimli bir şekilde çalışmaya devam edebilmesini sağlar.

Küçük İşletmeler için İnsan Kaynakları Planlamasının Faydaları

İnsan kaynakları planlaması sadece büyük şirketler için değil, küçük işletmeler için de aynı derecede değerlidir. Küçük işletmeler, kilit pozisyonları ve çalışanları belirleyerek operasyonların sürekliliğini sağlamak ve rekabet güçlerini korumak için bir plan geliştirebilirler. İnsan kaynakları planlaması ayrıca;

 • Çalışan bağlılığını artırır ve çalışanı elde tutmayı sağlar,
 • Kurumsal çevikliği ve esnekliği artırır,
 • Şirketin itibarını ve marka imajını güçlendirir
 • İşten ayrılma ve işe alımla ilgili maliyetleri azaltır.

Aile Şirketleri için İnsan Kaynakları Planlaması

Şirket sahiplerinin şirketle güçlü duygusal bağları olabileceğinden ve kendilerinin dahil olmadığı bir geleceği düşünmekte zorlanabileceklerinden, insan kaynakları planlaması özellikle aile şirketleri için zorlayıcı olabilir. Bununla birlikte, iyi geliştirilmiş bir insan kaynakları planlaması, işletmenin uzun vadeli başarısını sağlamaya ve aile çatışmalarını önlemeye yardımcı olabilir. Aile şirketlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için bazı ipuçları şunlardır:

 • Aile üyeleri arasında açık iletişim oluşturun
 • İşletmeyi üçüncü bir tarafa satma seçeneğini değerlendirin
 • Beklenmedik olaylara karşı bir acil durum planı geliştirin

İnsan Kaynakları Planlaması Mentorluğun Rolü

Mentorluk, çalışanların daha deneyimli meslektaşlarıyla yakın bir şekilde çalışırken becerilerini ve bilgilerini geliştirmelerine olanak tanıdığı için insan kaynakları planlamasında değerli bir rol oynayabilir. Bir mentorluk programı aşağıdakilere yardımcı olabilir:

 • Potansiyel kişileri belirleme ve becerilerini geliştirme
 • Çalışan bağlılığını ve elde tutmayı iyileştirme
 • Kurum içinde bilgi ve uzmanlık aktarımı
 • Şirket kültürünü ve değerlerini geliştirme

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için İnsan Kaynakları Planlaması

İnsan kaynakları planlaması, genellikle çalışanın beceri ve uzmanlığına büyük ölçüde güvenen kar amacı gütmeyen kuruluşlar için de aynı derecede önemlidir. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar sınırlı kaynaklar ve yüksek personel değişim oranları gibi ek zorluklarla karşılaşabilir. Başarılı bir insan kaynakları planlaması geliştirmek için kar amacı gütmeyen kuruluşlar şunları yapmalıdır.

 • Kuruluş için net bir vizyon ve misyon oluşturmak
 • Kilit pozisyonları ve çalışanları belirlemek
 • Liderlik geçişleri ve bilgi aktarımı için bir plan geliştirmek
 • Paydaşları ve topluluk üyelerini planlama sürecine dahil etmek

İnsan Kaynakları Planlamasında İletişimin Önemi

Etkili iletişim, herhangi bir insan kaynakları planlamasının başarısı için kritik öneme sahiptir. Çalışanlar, hissedarlar ve müşteriler de dahil olmak üzere kilit paydaşlar plan ve planın ilerleyişi hakkında bilgilendirilmelidir. İletişim bu konuda yardımcı olabilir:

 • Paydaşlar arasında güven ve bağlılık oluşturmak
 • Çalışanlar arasındaki endişe ve belirsizliği azaltmak
 • Liderliğin sorunsuz bir şekilde geçişini sağlamak
 • Şirketin itibarını ve marka imajını güçlendirmek

İnsan Kaynakları Planlamasında İK'nın Rolü

İnsan kaynakları (İK) bir insan kaynakları planının geliştirilmesi ve uygulanmasında kritik rol oynar. İK, kilit pozisyonların ve çalışanların belirlenmesine, çalışanların becerilerinin ve potansiyellerinin değerlendirilmesine ve eğitim ve gelişim programlarının geliştirilmesine yardımcı olabilir. İK ayrıca;

 • Departmanlar ve paydaşlar arasında iletişim ve koordinasyonu kolaylaştırır.
 • Liderlik geçişleri ve bilgi aktarımı için politika ve prosedürler geliştirir.
 • Yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygunluğu sağlar.
 • Planın etkinliğini izler ve değerlendirir.

İnsan kaynakları planlaması, büyüklüğü veya sektörü ne olursa olsun her kuruluş için kritik bir süreçtir. Operasyonların sürekliliğini sağlamaya, bir işletmenin rekabet gücünü korumaya ve çalışanların katılımını ve elde tutulmasını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Potansiyel kişiler belirleyerek, eğitim ve gelişim programları geliştirerek ve liderlik geçişleri için net politikalar ve prosedürler oluşturarak, işletmeler uzun vadeli başarılarını ve sürdürülebilirliklerini sağlayabilirler.

succession-l
İnsan Kaynakları Planlaması

+

performance-l
Performans Yönetimi
lms-l
ÖYS

Uzman görüşlerimiz ve kaynaklarımızla bilgi ve becerilerinizi geliştirin