Çalışan Bağlılığı Alanındaki Veriler Bize Neler Anlatıyor?

Çalışan bağlılığı; çalışanların şirketiyle arasındaki değerler kesişimiyle kendisini organizasyonun önemli bir parçası görerek şirketine karşı sadakat hissetmesidir. Performans yönetimi alanının altında incelenmesi gereken çalışan bağlılığının güçlü olduğu şirketlerde çalışanlar organizasyon bünyesinde uzun süre çalışarak potansiyellerinin tamamını göstermek için ellerinden geleni yapar. Böylece şirketi onların da bir parçası olduğu büyük başarı hikayelerine ulaştırır. 

Ancak ne yazık ki günümüzde ne geleneksel performans yönetimine karşı memnuniyet yüksek ne de çalışanların çoğu şirketlerine bağlılık hissediyor. Güncel veriler; birbirleriyle ciddi bir korelasyon içinde olan bu iki unsurla ilgili mevcut seviyenin oldukça yetersiz olduğunu gösteriyor. Gelin, verilere beraber bakalım. 

Yetenek açığı çok, çalışan bağlılığı yok

Gallup’un 2021 verileri, çalışan bağlılığının üretkenliği %21 artırdığını gösteriyor. Hatta bu artış, şirketin karını da %22 artırabiliyor. Hal böyleyken pek çok şirketin bu anlamda daha güçlü olması beklenirdi ancak veriler öyle göstermiyor. O halde, bağlılık hissetmeyen çoğunlukla birlikte ortaya çıkan tabloları inceleyelim.

Gallup’un araştırmasına göre, bugün çalışanların sadece %20’si organizasyonlarına karşı bağlılık içerisinde. Bu sayı, önceki yılda da oldukça düşük bir oran olan %22 iken daha da düşmesi oldukça endişe verici. Şirketlerin bir an önce İK politikalarında çalışan bağlılığını artırıcı düzenlemelere gitmesi, performans sistemlerini bu açıdan değerlendirmesi kritik. Çünkü görünen o ki, bir önlem almadıkları sürece yetenekli çalışanların önemli kısmını zamanla kaybedebilirler. Hele ki uzaktan çalışma veya hibrit çalışmada fiziksel olarak dağılan ve bağlılık hissetmeyen ekiplerde bu durum oldukça sık gözleniyor. McKinsey’in verisi bize bu konuda şöyle söylüyor: Pandemiden beri aynı şirkette çalışanların %47’si ya aktif olarak başka iş bulma sürecinde ya da iş bakmayı düşünüyor. Bu, oldukça yüksek bir rakam. 

Peki yöneticiler tarafında durum ne? Orada da karşımıza Manpower Group’un araştırma sonucu karşımıza çıkıyor: Yöneticilerin %69’u yetenek açığını kapatmakta oldukça zorlanıyor. Görünen o ki çalışanlar için yetersiz taraflarını çok da fark edemeyebiliyorlar. HBR Analytic Services’in yaptığı ankete göre yöneticilerin %90’ı çalışan bağlığının kritik olduğunu kabul ediyor ama sadece %26’sı şirketlerindeki çalışan bağlılığının güçlü olduğunu düşünüyor. Acaba çalışanlarda bağlılık yaratan hangi unsurlar bu şirketlerde eksik?

McKinsey’in yeni bir araştırmasının katılımcılarına göre, işten ayrılmayı düşünenlerin %54’ü şirketleri, %52’si direkt yöneticileri tarafından değer görmediğine inanıyor. %51’i kendisini şirketine ait hissetmiyor. Ayrıca onlara yol gösterecek bir mentörün eksikliği (%24), kariyer gelişimine yönelik alan tanınmama (%21) ve yöneticiden feedback alamama ya da yetersiz feedback (%16) de işten ayrılma kararında önemli kriterler. 

Geleneksel performans yönetimi sınıfta kalıyor

Bu konudaki tüm araştırmalar, geleneksel performans yönetimiyle ilgili bir eşikte olduğumuzu gösteriyor. Şirketlerin bir kısmı bu eşikten geçerek yeni nesil performans yönetimlerini sistemlerine entegre ederek başarılarını güçlendirdi. Neuroleadership Institute verilerine göre, insan kaynakları profesyonellerinin %96’sı geleneksel performans yönetiminden memnun değil. Bu nedenle, %83’ü son dönemlerde performans yönetimi sistemlerinde değişikliğe gitmiş. Yeni nesil performans yönetimine geçiş yapan insan kaynakları departmanlarına entegreasyonlarının ikinci yıllarında sorulduğunda, %100’ü bu köklü değişikliği tatmin edici bulmuş. 

Elbette ki burada da duruma bir de çalışanlar gözünden bakacağız. Gallup’un araştırmasına göre, her on çalışandan sadece ikisi, şirketlerindeki performans yönetiminin onların olağanüstü performans göstermelerine imkan tanıdığını düşünüyor. Üstelik sadece %21’inin, üzerinden değerlendirildikleri performans metriklerini belirlemede rolü var. Görünen o ki çok daha fazlasını belirlemeye ihtiyaç duyuyorlar. 

Performans yönetimi çalışan bağlılığını nasıl artırıyor?

Veriler, performans yönetimi güne uygun, insan odaklı bir şekilde uygulanırsa çalışan bağlılığının ne kadar artacağını kanıtlar nitelikte. Gartner’in verilerine göre, yeni nesil performans yönetimi çalışan bağlılığını %14 yükseltiyor. Performansı genel anlamda %24 artırırken yüksek performans gösterenlerin oranını da %7 çoğaltıyor. Ama nasıl?

Çalışanı hedefleriyle ilgili söz sahibi yapma

Hedef ve strateji belirleme, performans yönetimi ve çalışan bağlılığı arasındaki bağlantının belki de en önemli köprüsü. Buna rağmen Gallup’un araştırması hedeflerini belirlemede rol oynayabilen çalışanların oranının sadece %30 olduğunu gösteriyor. Halbuki çalışanlar, iş hedeflerinin onlara yöneticileri tarafından söylenmesinden ziyade bu hedef belirleme sürecinde aktif rol oynamak istiyor. Ne kadar aktif olurlarsa, çalışan bağlılıkları da o kadar artıyor. Öyle ki Gallup’un araştırmasına göre hedeflerinin neler olacağına katkıda bulunma şansı yakalayan çalışanlar, 3,6 kat daha çok bağlılık hissediyor.

Çalışana yeterli ve yapıcı feedback verme

Önemi her zaman tartışılmazken, özellikle uzaktan çalışma döneminde geri bildirim ve ileri bildirimler organizasyona bağlılık duymada daha belirleyici hale geldi. Bugün çalışanların %33’ü daha çok feedback duymak istiyor. %50’si iş yerinde onlardan ne beklendiğini net olarak bilmiyor. %16’sı yöneticisiyle birebir görüşme yapamadığı için işten ayrılmayı düşünüyor. Pandeminin başlangıcından beri, çalışanların %38’ine işleriyle ilgili nasıl hissettikleri yöneticileri tarafından bir kez bile sorulmamış. 

Öte yandan haftada bir feedback, çalışan bağlılığını tam üç kat artırıyor. Gallup’un bu verileri, sürdürülebilir bir feedback kültürünün ve karşılıklı yorumların yapıldığı düzenli check-in toplantılarının önemini vurguluyor.

Tek platformdan performans yönetimi

HBR’ın güncel bir araştırmasına katılanların %83’üne göre çalışanların performansına dair verilerin tek bir platform üzerinden ulaşılıp ölçülmesi büyük avantaj. Üstelik yöneticilere göre bu avantaj, çalışanları motive eden faktörlerin daha kolay saptanmasına yardımcı oluyor. Yine de, sizce şirketlerin ne kadarı şu an böyle bir avantajdan faydalanabiliyordur? Sonuçlara göre sadece %23’ü tek bir performans yönetimi platformu üzerinden tüm verilere ulaşıyor. Tek platformdan kullanıcı dostu performans yönetiminin ve analizlerinin eksikliği; üst düzey yöneticiler, İK yöneticileri ve çalışanların hepsinin aleyhineyken aynı yerden, 7/24, çevrimiçi erişilebilen performans verileri iş yapış süreçlerindeki pek çok belirsizliği ortadan kaldırabilir.

Çalışan bağlılığını Wokr ile güçlendirin! 

HBR’ın raporuna göre şirketlerde çalışan bağlılığını yükseltmeden performansı artırmanın zor olduğunu düşünenlerin oranı %69. Yeni nesil, insan odaklı performans yönetimi platformu Wokr; hem çalışanların hem yöneticilerin beklentilerini kolaylıkla karşılıyor. 

Wokr ile hedef ve stratejilerini belirleme olanağı bulan çalışanlar, yöneticiler ve ekip arkadaşlarıyla daimi iletişim içerisinde feedback alıp veriyor. Tek bir platform üzerinden, 7/24 kapsamlı performans ölçümü ve analizlerine ulaşan İK profesyonelleri ve yöneticiler de daha adil değerlendirmeler yapabiliyor. Böylece çalışan bağlılığı artıyor, kurum kültürü güçleniyor, performanslar en üst seviyeye çıkıyor ve şirketler başarı yolculuğunda ciddi adımlar atmış oluyor.

Çalışan bağlılığı, bir organizasyon ile üyeleri arasındaki güven, dürüstlük, çift yönlü taahhüt ve iletişime dayanır. Kurumsal ve bireysel performansa, üretkenliğe ve huzura katkı sağlayan, iş başarını artıran ve iş süreçlerini keyifli kılan bir yaklaşımdır. Siz de organizasyonunuzda çalışan bağlılığını ön plana koyun, başarıya giden yolculuğunuzda emin adımlarla ilerleyin.

Wokr ile başarı yolculuğunuzu beraber tasarlayalım, birlikte ilerleyelim.

Kaynakça:

https://www.gallup.com/workplace/238064/re-engineering-performance-management.aspx
https://www.gallup.com/workplace/236396/failed-performance-management-fix.aspx
https://www.personneltoday.com/hr/linking-performance-management-and-engagement/
https://www.gallup.com/workplace/236927/employee-engagement-drives-growth.aspx
https://www.gallup.com/workplace/352949/employee-engagement-holds-steady-first-half-2021.aspx#:~:text=Globally,%2020%25%20of%20employees%20are,and%20are%20generally%20poorly%20managed 
https://go.manpowergroup.com/talent-shortage
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/3-steps-performance-management-delivers
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/great-attrition-or-great-attraction-the-choice-is-yours

BLOG YAZILARI

ÖNERİLEN E-KİTAPLAR

KATEGORİLER