Modern iş dünyası, hızla değişen teknolojik trendler, küreselleşme ve demografik değişikliklerle her zamankinden daha karmaşık bir hal almıştır. Bu dinamik ortamda, organizasyonlar için sadece ürünlerini veya hizmetlerini geliştirmek değil, aynı zamanda en değerli varlıkları olan insan kaynaklarını doğru bir şekilde yönetmek de kritik bir öneme sahiptir. “Modern İş Dünyasında Yetenek Yönetimi” kitabı, tam da bu noktada devreye giriyor.

Bu e-kitap, yetenek yönetiminin stratejik boyutlarına odaklanmaktadır. “Yetenek Yönetimi Stratejileri” bölümünde, yeteneklerin nasıl tanımlandığı, nasıl çekildiği ve nasıl korunduğu ele alınmıştır. “Stratejik Yetenek Yönetimi: Anahtar Unsurlar” bölümü ise, yetenek yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için gereken temel unsurları detaylı bir şekilde ele almaktadır.

Günümüzde, yetenek yönetimi sadece İK departmanının sorumluluğunda olan bir görev değil, aynı zamanda organizasyonun genel stratejisinin ve vizyonunun bir parçasıdır. Bu kitap, iş dünyasında fark yaratmak isteyen liderlere, yöneticilere ve profesyonellere stratejik yetenek yönetiminin inceliklerini anlama ve uygulama konusunda rehberlik edecektir.

Modern İş Dünyasında Yetenek Yönetimi

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
SozlesmeOnay
GonderimOnay