Yeni Bir İK Trendi: Psikolojik Güvenlik 

Dünya geliştikçe, modern iş yerlerinin ihtiyaçları ve talepleri de değişiyor. Bugün, işverenler çalışanlarına iyi bir maaş ve yan haklar sağlamaktan daha fazlasına odaklanıyor. Şirketler artık, çalışanların refahını, üretkenliğini ve genel iş memnuniyetini artırmak için yenilikçi yollar arıyor. Peki, son yıllarda büyük ilgi gören trendlerden psikolojik güvenlik hakkında bir bilginiz var mı? Gelin, birlikte psikolojik güvenliğin ne olduğunu, faydalarını ve OKR’lerle nasıl ilişkilendirilebileceğini keşfedelim. 

Psikolojik Güvenlik Nedir? 

Psikolojik güvenlik, Harvard Business School profesörü Amy Edmondson tarafından türetilen bir terimdir. Takım üyelerinin kendilerini ifade etme ve risk almadan alay edilme, utanç veya intikam korkusu olmadan kendilerini güvende hissettikleri ortak inançtır. Kendi kırılganlığınızı gösterme, hata yapma ve negatif sonuçlar olmadan konuşma özgürlüğü hissetme duygusudur. Psikolojik olarak güvende olduğu bir ortamda çalışanlar, fikirlerini ve görüşlerini paylaşmak adına kendilerini rahat hissederler, hatta mevcut varsayımlara meydan okuyan ve normlara karşı çıkan fikirleri bile dile getirirler. 

İş Yerinde Psikolojik Güvenliğin Önemi 

Liderler, psikolojik güvenliği oluşturmada kritik bir rol oynarlar. Gallup tarafından yapılan araştırmalara göre, güven, açıklık ve dahil etme kültürünü teşvik eden liderlerin, çalışanların fikirlerini söylemek ve paylaşmak için güvende hissettiği bir ortam yaratma olasılığı daha yüksektir. 

Araştırmalar, psikolojik güvenliğin takım performansı ve bireysel refah için hayati önem taşıdığını göstermektedir. Psikolojik olarak güven veren ortamlarda, takım üyeleri geri bildirim isteme ve bilgi paylaşımı gibi öğrenme davranışları sergileme eğilimindedir. Bu, artan yenilik, yaratıcılık ve problem çözme becerileriyle sonuçlanır. Ek olarak, psikolojik olarak güvende olan çalışanların stres, kaygı veya tükenmişlik yaşama olasılıkları daha azdır. 

Psikolojik Güvenlik ve OKR’ler 

OKR veya Hedef ve Anahtar Sonuçlar, birçok başarılı şirket tarafından kullanılan bir hedef belirleme çerçevesidir. Belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamana bağlı hedefler belirleme ile, bu hedeflere ulaşma sürecindeki anahtar sonuçlar da gösterilir. Doğru yapıldığında, OKR’ler bir organizasyonun hedeflerine netlik, odak ve uyum sağlar. 

Psikolojik güvenlik, OKR’lerin başarısında önemli bir rol oynayabilir. Psikolojik olarak güven veren ortamlarda, çalışanlar daha fazla risk almaya, fikirlerini paylaşmaya ve öğrenme davranışları sergilemeye daha eğilimlidir. Bu da daha iyi hedef belirleme ve uyum sağlamaya yardımcı olabilir. Ayrıca, psikolojik güvenlik takımların daha etkili iletişim kurmasına yardımcı olabilir ve hedeflerine ulaşmak için daha iyi iş birliği ve sorumluluk duygusu geliştirmelerini sağlayabilir. 

Tabii ki, sadece OKR’leri uygulamak, otomatik olarak psikolojik güvence sağlamaz. Liderlerin de güven, saygı ve açık iletişim kültürünü teşvik etmeleri ve çalışanları fikirlerini, sorularını ve endişelerini ifade etmeye teşvik etmeleri önemlidir. Ancak, OKR’ler bu geniş çaplı çabaları desteklemekte ve pekiştirmekte yardımcı bir araç olabilir. 

Psikolojik güvenlik, son yıllarda büyük ilgi gören yeni bir insan kaynakları trendidir. Saygı, açık iletişim ve öğrenme davranışları kültürünü teşvik ederek, işverenler iş yerinde psikolojik güvenliği teşvik edebilirler. Psikolojik güvenlik, üretkenlik, yenilik ve çalışan refahını artırmaya yöneliktir. Ayrıca, etkili iletişim, iş birliği ve hedeflere ulaşma için sorumluluk duygusu geliştirmeye yardımcı olduğundan OKR’lerin başarısında da önemli bir rol oynayabilir. İş yerinde psikolojik güvenliğin önemi giderek daha fazla tanınır hale geldikçe, organizasyonların çalışanları için psikolojik anlamda güvenli bir ortam yaratmaya öncelik vermesi ve yatırım yapması önemlidir. 

 

BLOG YAZILARI

Daha Fazla >

ÖNERİLEN E-KİTAPLAR

KATEGORİLER