OKR ile Kültür Değişimi

Hızlı rekabet ortamında performansı ölçmek adına çok daha çevik ve dinamik...